Commercieel medewerker binnendienst

Resultaatgebieden:

 1. Transacties

 2. Betreft het doen van bestellingen, het afwerken van orders en offertes; het afsluiten van overeenkomsten met afnemers en leveranciers voor de levering van goederen en diensten.

  Prestatie-indicatoren:
  Geen adminstratieve achterstanden, tijdige afwerking van de zaken, just in time, niet te vroeg en niet te laat
  Kwaliteit en functionaliteit van de dienstverlening
  Oog voor goede kwaliteit/prijsverhoudingen
  Juridisch deugdelijke, duidelijke koop en- leveringsovereenkomsten
  Efficient en effectief voorraadbeheer
  Goede relaties met collega's, afnemers en leveranciers
  Stijgende omzet
  Geen gemelde interne en externe klachten, geen geconstateerde vermijdbare fouten

 1. Commercieel beleid

 2. Betreft het meebouwen aan en consequent uitvoeren van het commercieel beleid van de ondernemeing

  Prestatie-indicatoren:
  Geformuleerde en gerealiseerde pragmatische beleidsvoorstellen
  Aantoonbare kostenbesparingen bij de uitvoering van het inkoopbeleid
  Aantoonbare kostenbesparende invloed op omvang van instroom, opslag en aflevering of verbruik van belangrijke goederen
  Aantoonbare kostenbesparende invloed op het kapitaalsbeslag van de goederenstromen en het ruimtegebruik

 1. Voorlichting en informatie

 2. Betreft het adviseren en informeren van collega's en klanten en leveranciers over produkten, prijzen en condities wanneer verschillende alternatieven aanwezig zijn.

  Prestatie-indicatoren:
  Aandacht voor essentële aspecten van een goede bedrijfsvoering
  Getoonde initiatieven bij belangrijke keuzemomenten voor het bedrijf
  Kwaliteit van de verschafte informatie
  Aandacht voor het werkelijke probleem van de klant of de collega
  Heldere, duidelijke uitleg over commerciële, zaklijke en technische aspecten.

 1. Warenkennis en marktkennis

 2. Betreft kennis van bedrijfsrelevante goederen en producten evenals kennis van en gevoel voor de markt.

  Prestatie-indicatoren:
  Spreekt deskundig en terzake over bedrijfsrelevante goederen en producten
  Kent de beste en de goedkoopste leveranciers, de kwaliteit van hun produkten en hun condities.
  Heeft een eigen informeel netwerk met andere inkopers, verkopers, vertegenwoordigers, berdijven en instellingen
  Heeft zicht op ontwikkelingen in de markt en in de bedrijven van leveranciers van goederen en diensten
  Suggereert andere leveranciers of andere producten wanneer dat kosten bespaart of beter past bij het bedrijfsbeleid

  Kritieke situaties:

  Onvoldoende communicatie intern- en extern
  Onduidelijke prijs- en leveringsafspraken
  Slordige administratie
  Afspraken niet nakomen
  Onbekendheid met of geen entree in de vakgebieden
  Slechte relaties met interne en externe klanten en leveranciers
  Privèactiviteiten verrichten in bedrijfstijd
  Voor transacties geschenken aannemen, corruptie

Competenties:

 1. Gedragscompetenties
 2. Kijken en luisteren

  Prestatie-indicatoren:

  Maakt in taal en houding kenbaar dat men geïinteresseerd is in wat men de klant kan bieden
  Koppelt terug wat men uit de woorden van de klant heeft opgepakt
  Blijft vragen stellen als het probleem nog niet duidelijk is of als men de indruk heeft dat de klant nog niet alles heeft gezegd
  Laat de klant uitspreken

  Onderhandelen

  Prestatie-indicatoren:
  Maakt vr een gesprek in te gaan, een inschatting van de grenzen en mogelijkheden
  Maakt duidelijk wat de andere partij te winnen heeft bij het slagen van een overeenkomst
  Chekt aan het eind van het gesprek of partijen het eens zijn over de feiten en de afspraken

  Initiatief

  Prestatie-indicatoren:
  Komt ongevraagt in actie
  Gaat zlf op zoek naar missende informatie
  Komt met nieuwe plannen en ideeën

  Inzet
  Prestatie-indicatoren:
  Werkt hard en levert hoge prestaties
  Leest en studeert om vaktechnisch bij te blijven
  Stelt zich verantwoordelijk voor geleverde kwaliteit

  Integriteit

  Prestatie-indicatoren: Zegt wat hij doet en doet wat hij zegt
  Is eerlijk en oprecht, komt uit voor eigen vergissingen of foutenr
  Weet zaak en privéacties duidelijk te scheiden

  Kwaliteitsbesef

  Prestatie-indicatoren:
  Reageert snel en passend op vragen om dienstverlening
  Neemt het belang van de klant als uitgangspunt
  Geeft ruimte voor aanpassingen en later bijkomende wensen
  Let goed op wat de grenzen zijn van de mogelijkheden van het bedrijf
  Klanten en collega's geven uiting aan hun tevredenheid

  Aanpassen

  Prestatie-indicatoren: Stelt zich snel in op een veranderde situatie
  Is direct toegankelijkvoor nieuwe inzichten, nieuwe producten, nieuwe technologie
  Laat onhaalbare wensen snel vallen
  Houdt de grote lijnen goed in de gaten.

  Flexibel gedrag

  Prestatie-indicatoren:
  Een andere weg inslaan om een haalbaar doel sneller of gemakkelijker te bereiken
  Direct reageren op weerstand, meteen een andere toon aanslaan, een grapje maken, etc.
  Een toevallige omstandigheid of een opmerking van de ander gebruiken om sneller resultaat te behalen

  Oog voor wederzijds belang

  Prestatie-indicatoren:
  Nieuwe markten en nieuwe winstmogelijkheden herkennen
  Kijken naar de behoeften van de klanten, dit vertalen naar nieuwe of betere produkten

  Bewust zijn van effecten

  Prestatie-indicatoren:
  Bij beslissingen over andere produkten of andere leveranciers, rekening houden met gevolgen voor de eigen organisatie en voor de klant
  Over vernieuwingen en veranderingen goed communcieren met alle betrokkenen, intern en extern
  Rekening houden met verschillen in visie op de zaak, ook binnen het eigen bedrijf

  Overzicht bewaren

  Prestatie-indicatoren:
  Goed overzicht over eigen werklast en daarbinnen lopende afspraken en termijnen.
  Gewoonte om op vaste tijdstippen of momenten alles te controleren op afwerking en volledigheid

  Omgaan met stress

  Prestatie-indicatoren:

  Blijft onder druk kalm en zakelijk
  Werkt ook bij incidenteel grote drukte, de lopende zaken nauwkeurig af

 1. Teamrollen
 2. Bron onderzoeker
  Kijkt voortdurend of er al ergens praktische oplossingen zijn voor problemen, improviseert als het nodig is

  Specialist:
  Kent het werkgebied, kent het vak, kent de markt

  Waarschuwer/nadenker
  Kijkt of alles goed loopt en of de door anderen aangeleverde ideeë kloppen
  Kijkt of het gevraagde werk op tijd en perfect klaar is.

  Groepswerker:
  Zorgt voor rust in de omgeving, geeft positieve impulsen, helpt conflicten oplossen

 3. Persoonlijkheidskenmerken volgens de "Big Five"(in schalen van 1-10)

Niet lager dan 7 op de schaal voor "sociaal vaardig".
Deze schaal meet de mate waarin men behoefte heeft aan stimulatie door anderen

Niet lager dan 6 op de schaal voor "sympathiek".
Deze schaal meet de mate van vriendelijkheid, respect en vertrouwen voor anderen

Niet lager dan 7 op de schaal voor "werkinstelling":
Deze schaal meet de mate waarin men hoog wil presteren en integer wil zijn

Niet lager dan 7 op de schaal voor "toegankelijkheid":
Deze schaal meet de mate waarin zich openstelt voor en wil leren van nieuwe ervaringen.


IV. Overige competenties:


Opleidingsindicatie:

Niveau MEAO+ of HEAO- CE resp. daar naar op weg.
Computervaardig: Windowsomgeving, databases, tekstverwerking, spreadsheets


Laatst bijgewerkt 8-8-2007
Copyright LiPo 2001-2007. Vrij voor locaal eigen gebruik, mits bronvermelding
Homepagina Lipoweb/Lipocastel Database competentieprofielen