Li Po

90Gr feedback (zelf)beoordelingsformulier voor leidinggeven.


Dit formulier is gekoppeld aan de belangrijkste gedragscriteria voor leidinggevenden. Het is bedoeld als materiaal voor een gespreksagenda in het tweede deel van een functioneringsgesprek. Daarin kan ruimte genomen worden om de medewerker feedback te laten geven aan de leidinggevende. U kunt op verschillende gedragscriteria voor een leidinggevende een score geven. Zo kan een medewerker aan een leidinggevende een beeld geven over hoe het leidinggeven op hem of haar over komt.
Een leidinggevende kan dit formulier gebruiken om over het eigen leidinggeven een beeld te vormen en te bezien aan welke aspecten daarvan gewerkt zou kunnen worden. In dit formulier wordt geen volledigheid nagestreefd. Een leidinggevende kan het boek "Coachen op Resultaat en Gedrag" gebruiken voor een vollediger beeld van zichzelf en voor ontwikkeltips. In dit formulier geeft u een keuze aan door op de gewenste knop te klikken. U wijzigt uw keuze door een ander antwoord te kiezen. De inhoud van de gedragscriteria en de operationalisaties ervan kunt u aanklikken. Dat kan helpen om uw oordeel met concrete praktijkvoorbeelden te kunnen illustreren. U kunt een ingevuld formulier zelf uitprinten. Scores worden niet bewaard. De betekenis van de scores vindt u als u klikt op voorbeeld.


Gedragscriteria


1.Groepsgericht leidinggeven.
onvold. zwak matig voldoende goed

2. Individugericht leidinggeven.
onvold. zwak matig voldoende goed

3. Coachen.
onvold. zwak matig voldoende goed

4. Plannen en organiseren.
onvold. zwak matig voldoende goed

5. Delegeren.
onvold. zwak matig voldoende goed

6. Overtuigingskracht.
onvold. zwak matig voldoende goed

7. Voortgangscontrole.
onvold. zwak matig voldoende goed

8. Visie.
onvold. zwak matig voldoende goed

9. Oordeelsvorming.
onvold. zwak matig voldoende goed

10. Besluitvaardigheid.
onvold. zwak matig voldoende goed

11. Luisteren.
onvold. zwak matig voldoende goed

12. Sensitiviteit.
onvold. zwak matig voldoende goed

13. Samenwerken.
onvold. zwak matig voldoende goed

14.Klantgerichtheid.
onvold. zwak matig voldoende goed

15.Durf.
onvold. zwak matig voldoende goed

Dit vluchtige electronische formulier bewaart geen scores. Het is alleen maar bedoeld om een gespreksagenda te maken voor het tweede deel van een functioneringsgesprek. Als u op de knop 'print' drukt, maakt de computer voor u een eenmalige afdruk. Dan kunt u onthouden hoe u vandaag over het leidinggeven dacht...


Home Database competentieprofielen Vragen of tips over deze opzet kunt u zenden naar: Wim van Osch
Vrij voor gebruik mits bronvermelding - Laatst bijgewerkt 30-7-2007