Resultaatgericht competentieprofiel

 

Medewerker ICT

 

I    Resultaatgebieden

 

1.       Omgaan met opdrachtgevers, klanten[1], leveranciers, collega's en medewerkers

Betreft het tot stand brengen en onderhouden van goede zakelijke contacten en goede communicatie met allen die bij het beleid, de organisatie en uitvoering van de IT projecten betrokken zijn.

 

Prestatie-indicatoren:

·       Ieder zegt dat men met de medewerker altijd weet waar men aan toe is.

·       Men uit duidelijk vertrouwen in de aanpak van een project als de medewerker er bij betrokken is

·       De medewerker heeft een heel goed informeel, voor het werkterrein relevant, relatienetwerk

·       Men kan bij de medewerker terecht als er onverwacht ernstige problemen zijn

·       De medewerker wordt door iedereen gezien als iemand die deskundig, open, objectief en behulpzaam is

·       Men vraagt de medewerker vaak informeel om (ICT-)advies

·       De medewerker krijgt informatie en tips voor interessante ontwikkelingen.

·       De medewerker wordt tijdig informeel gewaarschuwd als er zich (ICT-)problemen met de projecten dreigen voor te doen

 

2.       Instellen en behouden van de juiste vorm van dienstverlening

Betreft het vormgeven en in standhouden van een cultuur die primair gericht is op klantondersteuning , het belang van de klant, de ondersteuning van de productiviteit en efficiency bij de klant, is het uitgangspunt en pas daarna, dus duidelijk niet op de eerste plaats, komt technische vernieuwing en perfectie in het eigen vakgebied.

 

Prestatie-indicatoren:

·       Medewerkers, klanten, leveranciers en opdrachtgevers weten dat hier afspraken over het niveau van dienstverlening bij horen en dat deze afspraken consequenties hebben.

·       Deze afspraken worden gemaakt en betrokkenen zijn daarvan op de hoogte.

·       Er is een duidelijke afspraak gemaakt over de wijze van communiceren over vragen en problemen.

 

3.       Verwerving, vormgeving, facilitering en uitvoering van ICT-projecten

Betreft het onderzoeken van vragen naar nieuwe informatiesystemen, implementatie van bijzondere software en andere informatiseringsactiviteiten, het opnemen van contact met opdrachtgevers en leveranciers, het (laten) opstellen en aanbieden van projectplannen en offertes, het (laten) afsluiten van de contracten, het aanwijzen, resp. aantrekken van projectleiding en projectmedewerkers en tenslotte het faciliteren van de projectuitvoering.

 

Prestatie-indicatoren:

·       Opdrachtgevers, klanten en het eigen bedrijf zijn tevreden over de inhoud van projectvoorstellen, projectplannen en de werkwijze in het voortraject

·       Behaalde successen met het verkrijgen en uitvoeren van projectopdrachten

·       Heldere afbakening van projectinhoud, verantwoordelijkheden en kwaliteitsniveau

·       Correcte inschatting van middelen nodig voor de realisatie van de projecten

·       Kwaliteit van de rapportering en de voortgangsbewaking over de activiteiten aan geplande en actieve projecten.

 


II   Specifieke resultaatgebieden

 

1.       Aanpassing van het informaticanetwerk aan de opdrachten van VCA

Prestatie indicatoren:

·       Het interne informaticanetwerk wordt omgevormd onder Linux en beantwoordt aan de behoeften van de gebruikers (diskcapaciteit, snelheid, toegankelijkheid, …).

·       Regelmatig wordt het computernetwerk gescreend op zwakke schakels, virusscanning en advertentie preventie (ad-aware) zijn functioneel, alle werkstations werken naar behoren (regelmatige defragmentatie, enz.).

·       De webserver waarop zowel de sites van VCA als sommige van de landelijke AK-organisaties draaien, beantwoordt aan de behoeften van de gebruikers en wordt regelmatig gescreend op zwakke schakels.

·       Stafmedewerkers hebben extern toegang tot de bestandsserver van VCA.

·       Er is een onderhouds en investeringsplan met betrekking tot informatica en automatisering.

 

2.       Op punt stellen van de toegankelijkheid van de interne informatie doorstroom en structureren van de interne communicatie van VCA

Prestatie indicatoren:

·       Het intranet is operationeel en beschikbaar voor een selecte groep via internet (medewerkers, leden Raad van Bestuur, directeuren landelijke AK-organisaties).

·       Alle medewerkers maken gebruik van één gemeenschappelijke folderstructuur.

·       Adresbeheer is gecentraliseerd.

·       Er zijn tools en instrumenten beschikbaar die de administratieve last voor alle medewerkers vergemakkelijken en aldus de efficiëntie en effectieve werking van VCA bevorderen.

 

3.       ICT ondersteuning van de landelijke AK-organisaties, Brusselwerking en Palmyra

Prestatie indicatoren:

·       De landelijke AK-organisaties, de Brusselwerking en/of Palmyra, die netwerkondersteuning vragen, worden positief ondersteund.

·       Regelmatig wordt hun computernetwerk gescreend op zwakke schakels, virusscanning en advertentie preventie (ad-aware) zijn functioneel, alle werkstations werken naar behoren (regelmatige defragmentatie, enz.).

·       De landelijke AK-organisaties, de Brusselwerking en/of Palmyra, die web-ontwikkeling vragen, worden hierin begeleid.

·       Er is een systeem om ICT-ondersteuning op te volgen.

 

4.       Administratieve ondersteuning

Prestatie indicatoren:

·       De administratieve functies van VCA worden ondersteund daar waar nodig (opzetten mail-merges, vereenvoudigen procedures, ontwikkeling elektronische formulieren, enz.).

 

5.       Participatie in de organisatie van het VCA

Prestatie indicatoren:

·       De medewerker draagt bij aan de beleidsplanning en de jaarplanning/jaarverslaggeving van het VCA wat betreft ICT-ondersteuning.

·       De medewerker doet aan kwaliteitsbewaking volgens de principes van de kwaliteitszorg (plannen, uitvoeren, evalueren, verbeteren) en draagt bij tot de kwaliteitszorg volgens de afspraken van het kwaliteitsplan en het intern kwaliteitsbeleid.

·       De medewerker maakt een begroting voor de eigen opdrachten in overleg met de financieel verantwoordelijke.

·       De medewerker volgt nauwgezet de VCA procedures (specifiek wat betreft budgetopvolging).

 

II   Formele competenties: bevoegdheden, bekwaamheden en vaardigheden.

 

·         Afgeronde academische opleiding in toegepaste informatica (niveau hoger onderwijs).

·         Gedegen praktijkervaring en inzicht in ICT. 

·         Kennis van Office, Dreamweaver, CSS, HTML, Windows en netwerken.

·         Naast een algemene kennis van SQL databanken (bij voorkeur MySQL), PC- en systeembeheer, beschikken over een basiskennis van Linux, Apache, PHP, Visual Basic, Java, enz.


III  Gedragscompetenties

 

Gedragscompetenties worden aangegeven met cijfers van 1 tot 5 waar 1 het minst van toepassing is en 5 het meest van toepassing.

 

1.       Informatieverwerkend gedrag

·       flexibiliteit

5

·       visie

4

·       probleemanalyse

5

·       oordeelsvorming

4

·       nauwkeurigheid

5

·       veranderingsgerichtheid

4

·       bedrijfsidentificatie

5

 

2.       Interactief gedrag

·       sociale vlotheid

4

·       schriftelijke communicatie

3

·       samenwerken

4

·       overtuigingskracht

3

·       mondelinge communicatie

5

·       mondelinge presentatie

3

·       luisteren

5

·       empathie

4

·       assertiviteit

4

 

3.       Persoonsgebonden gedrag

·       energie

4

·       integriteit

5

·       leervermogen

5

·       optreden

3

·       presentatiemotivatie

3

·       stressbestendigheid

5

·       zelfinzicht

3

 

4.       Beheersmatige vaardigheden

·       zelfontplooiing

4

·       voortgangscontrole

5

·       plannen en organiseren

5

 

5.       Leiderschap

·       coaching

3

·       delegeren

3

·       leidinggeven

3

 

6.       Probleemoplossend gedrag

·       creativiteit

5

·       beslissen

4

·       vasthoudendheid

3

·       initiatief

4

·       marktgerichtheid

4

·       organisatiesensitiviteit

3

·       klantgerichtheid

5

 


IV Teamrollen

 

1.       Brononderzoeker

·       Brengt de ideeën en ontwikkelingen van de buitenwereld naar binnen.

·       Improviseert als het nodig is.

 

2.       Maker/Producent

·       Moet praktische projecten uitvoeren.

·       Stelt termijnen, benoemt prioriteiten.

 [1] Met « klanten » worden zowel interne klanten (medewerkers van VCA, het Steunpunt, Brusselwerking en Palmyra) als externe klanten (landelijke AK-organisaties) bedoeld


Home Functie databaseDownload deze file naar uw tekstverwerker Vragen of tips over deze functie kunt u zenden naar: Wim van Osch
Copyright 2005-2007 VCA BE : Auteurs VCA Be- Vrij voor gebruik onder bronvermelding - Laatst bijgewerkt 7-7-2007