Netwerktechniek


Netwerken is resultaatgericht samenwerken in een informele groep

Netwerken is praktisch als je iets moet veranderen dat heel erg vast zit. Meestal is dat omdat mensen gewend zijn aan een bepaalde visie, standpunt of werkwijze. Die is soms verouderd, maar men heeft niet veel problemen. Dan is het moeilijk om de ruimte en de middelen te krijgen die nodig zijn om op weg te gaan in de richting van een noodzakelijke verandering. Je bent dan aangewezen op mensen die over hun dagelijkse problemen heen kunnen kijken, die zelf nieuwe ontwikkelingen kunnen zien aankomen en die de durf hebben om daar uit eigen beweging en onder eigen verantwoordelijkheid aan mee te doen. Dan heb je zelfstandige mensen nodig, met ruimte in hun denken en zicht op het probleem.

Voorwaarden om effectief te kunnen netwerken:

Mensen.

Aan het netwerk moeten mensen deelnemen die eigen tijd en/of middelen kunnen vrijmaken om aan het bereiken van een voor hen zinvol en actueel doel te werken.

Expliciet definiëren.

Het resultaat dat bereikt moet worden of het probleem dat er is of komt, moet aan anderen helder en concreet duidelijk gemaakt kunnen worden.

Gesprekscultuur.

De groep moet bestaan uit mensen die naar elkaar kunnen en willen luisteren.

Tijdmanagement.

Er wordt voor vergaderingen alleen beslag gelegd op elkaars tijd wanneer dat beslist nodig is. Ieder doet, rekening houdend met deadlines, zijn werkzaamheden zoveel mogelijk op het tijdstip dat hem/haar het best past.

Zichtbaarheid.

Het werk dat door het netwerk gedaan wordt, of het effect daarvan moet duidelijk zichtbaar zijn in de buitenwereld.

Procesmatige benadering.

Zicht er op hoe zaken die met het probleem en met het bereiken van het doel te maken hebben logisch op elkaar volgen is van essentieel belang voor de organisatie van de werkzaamheden in het netwerk. Alle communicatiemogelijkheden worden voor onderlinge informatie en afstemming benut. Verrassingen worden zoveel mogelijk vermeden.

Ruimte.

De organisatie van het werk moet er op kunnen worden gericht om zoveel mogelijk ruimte te scheppen bij deelnemers,ook om zelf mee te sturen. Elkaars verschillende rollen bij het werk in en buiten het proces worden gerespecteerd.

Naar: Adriaan Bekman, (1982,NPI): De 7 bakens van het netwerk .

Bijgewerkt wvo/29-5-2000/