Wat is een EQ eigenlijk en wat voor een EQ hebt U zelf?

U kunt nu proberen om daar een idee over te vormen..


Naar een idee van: Daniel Goleman

Daniel Goleman is een psycholoog van de Harvard Universiteit en auteur van het boek:

Emotionele Intelligentie: Waarom dat belangrijker kan zijn dan het IQ, voor je karakter, voor je gezondheid en voor wat je wilt bereiken.

Meer informatie over Emotionele Intelligentie vindt u hier: Emotionele Intelligentie (engelse tekst)


Er zijn tot dusver nog geen goed gevalideerde tests voor Emotionele intelligentie zoals voor het IQ, hoewel men daar op allerlei plaatsen mee bezig is. Maar er zijn heel wat situaties waarin een emotioneel intelligente response kwantificeerbaar is. De volgende testvragen geven wel ongeveer een idee wat uw EQ zou kunnen zijn..

Voor de slimmerds: -- Niet proberen om het antwoord te geven dat Oma het meest zou waarderen... Eerlijk antwoorden op basis van wat je denkt dat je in werkelijkheid allerwaarschijnlijkst zou doen. Ook niet uit de vragen proberen af te leiden wat je leraar op school eigenlijk wilde horen. Dan werkt het niet.!


DE TESTVRAGEN


1. Je zit in een vliegtuig dat plotseling geweldig begint te schudden door turbulentie. Wat ga je doen? a. Doorgaan je boek te lezen of naar de TV te kijken, terwijl je zo weinig mogelijk aandacht besteedt aan de turbulentie.
b. Je gaat rekening houden met een mogelijke noodsituatie, je let op wat de stewardessen gaan doen en je gaat de veiligheidsinstructies lezen.
c. Een beetje van alle twee.
d. Ik zou het niet weten -- zoiets is me nog nooit gebeurd.
2. Je hebt een groep 4- jarigen meegenomen naar de speeltuin en nu begint er een te huilen omdat de anderen niet met haar willen spelen. Wat ga je doen? a. Mooi niet mee bemoeien - die kinderen regelen dat toch zelf het beste.
b. Even met haar praten en kijken of je haar kunt helpen manieren te bedenken om de andere kinderen toch met haar te laten spelen.
c. Je zegt heel lief tegen haar dat ze niet moet huilen.
d. Probeer het huilende kind af te leiden door met andere dingen te komen waar mee leuk gespeeld kan worden.
3. Stel je voor dat je een HBO-student bent die eigenlijk een 8 moet halen voor een bepaald vak. Halverwege het jaar merk je dat als het zo doorgaat hooguit uitkomt op een mager zesje. Wat ga je doen? a. Een minitueuze planning opstellen voor de rest van het traject en besluiten om dat plan exact uit te voeren.
b. Het besluit nemen om in de toekomst beter te presteren.
c. Tegen jezelf zeggen dat dit vak eigenlijk niet zo belangrijk is en in plaats daarvan je op de andere vakken gooien.
d. Naar de leraar stappen en proberen hem zo ver te krijgen dat hij je een beter cijfer geeft voor het tentamen.
4. Stel je voor dat je een verzekeringsagent bent, die telefonisch klanten probeert te winnen. Vijftien keer achter elkaar krijg je "Geen interesse" te horen. Dat is nogal ontmoedigend. Wat ga je doen? a. Je houdt er voor die dag maar mee op. Morgen gaat het misschien wel beter.
b. Je kijkt eens naar al je vaardigheden en je gaat na wat je verhindert om goed te verkopen.
c. Gewoon een nieuwe aanpak proberen in het volgende gesprek en keihard doorgaan.
d. Beginnen uit te kijken naar een andere baan.
5. Je bent een manager in een bedrijf dat respect voor verschillen in cultuur en ethnische achtergronden wil bevorderen Je hoort iemand een racistische grap vertellen. Wat ga je doen? a. Net doen of je niks gehoord hebt - Het is tenslotte maar een grapje.
b. Je roept de grappenmaker bij je op kantoor en geeft hem op zijn kop.
c. Je zegt ter plekke waar de anderen bij staan dat dit soort grappen onbehoorlijk zijn en dat dit gedrag in jouw afdeling niet wordt getolereerd.
d. Je adviseert de persoon in kwestie om naar de bedrijfscursus multiculturele samenwerking te gaan.
6. Je probeert een vriend te kalmeren die helemaal razend is op de chauffeur van een auto die jullie net levensgevaarlijk gesneden heeft. Wat ga je doen? a. Je zegt tegen hem dat hij het van zich af moet zetten. Er is tenslotte niks gebeurd.
b. Je zet zijn favoriete muziek op en probeert hem af te leiden.
c. Je laat zien dat je achter hem staat en je maakt duidelijke gebaren naar die andere chauffeur.
d. Je vertelt hem over die keer dat jou ook zoiets over kwam en hoe kwaad je was tot je er achter kwam dat die man halsoverkop naar een ziekenhuis moest.
7. Jij en je levenspartner hebben een daverende ruzie over iets en roepen in je woede allerlei naar dingen naar elkaar, die je eigenlijk niet echt meent. Wat ga je doen? a. Je spreekt af 20 minuten pauze te houden en gaat dan verder met de discussie over het oorspronkelijke onderwerp.
b. Je beeindigt het gesprek Je zegt niks meer, wat je partner ook zegt.
c. Je zegt dat het je spijt en en je vraagt je partner ook te zeggen dat die er spijt van heeft.
d. Je houdt je even kalm, je denkt goed na en je geeft je standpunt over de oorspronkelijk zaak nog eens zo helder mogelijk weer.
8. Je wordt tot projectleider benoemd van een team dat een creatieve oplossimg moet bedenken voor een paar uiterst vervelende werkproblemen. Wat ga je doen? a. Je stelt een goede agenda op en bouwt ruimte in voor een goede afhandeling van alle vragen zodat ieders tijd optimaal wordt benut.
b. Je geeft de mensen de tijd om elkaar wat beter te leren kennen.
c. Je begint meteen, nu ieders ervaringen nog vers zijn, door ieder teamlid beurtelings te laten vertellen wat die voor ideeen over oplossingen heeft.
d. Je begint met een brainstormsessie. Je vraagt iedereen vrijuit te zeggen wat in hem of haar opkomt, kan niet schelen hoe wild.
9. Je 3-jarige zoontje is buitengewoon verlegen. Hij is verschrikkelijk overgevoelig - en bang - voor nieuwe situaties en nieuwe mensen. Eigenlijk al vanaf zijn geboorte. Wat ga je doen? a. Je accepteert dat hij een verlegen karakter heeft en je probeert hem verder te beschermen tegen situaties die hem beangstigen.
b. Je neemt hem mee naar de kinderpsychiatrie voor deskundige hulp.
c. Je brengt hem opzettelijk zoveel mogelijk in voor hem nieuwe situaties en bij nieuwe mensen, zodat hij zijn angst leert overwinnen.
d. Je verzint er iets op zodat hij telkens weer voor kleine uitdagingen geplaatst wordt. Dan doet hij geleidelijk ervaringen op die hem leren hoe hij met nieuwe situaties en met vreemde mensen kan omgaan
10. Jarenlang heb je verlangd om weer op dat muziekinstrument te spelen waar je als kind ook mee bezig bent geweest. Nu, alleen maar voor het plezier, ben je opnieuw begonnen Je wilt je tijd zo effectief mogelijk benutten Wat ga je doen? a. Je gaat elke dag op een vaste tijd oefenen.
b. Je gaat muziekstukjes spelen die telkens wat meer van je vaardigheden vragen.
c. Je gaat telkens oefenen wanneer je daar echt zin in hebt.
d. Je zoekt moeilijke muziek op die je door hard studeren en goed oefenen meester wordt.

Met onze dank aan Goleman en de andere bedenkers van deze introductie van het EQ.
Uiteraard is deze "test" vooral bedoeld om een idee te krijgen waar het bij Emotionele Intelligentie eigenlijk om gaat.
Verder is het ook een voorbeeld van de vele moderne IT instrumenten die gewone gebruikers gemakkelijk zelf kunnen maken en aanpassen

WvO/29-5-2000


Laatst bijgewerkt: 29/9/2009

Resultaat gericht werken en competentiemanagement. Naar de EQ pagina
Naar de Lipoweb server. Naar de home pagina van Li Po.