Operationalisaties voor gedragscompetenties

Groep 7: Exceptionele Competenties: Intuďtie en Geloof.

 

 

Gedragscompetenties

Voorbeelden van operationalisaties

Nr

Een gedragscompetentie is een verzameling van specifieke en observeerbare gedragsvormen die op een logische en betrouwbare manier aan de gedragscompetentie kunnen worden gekoppeld. Het gaat om gedrag dat leidt tot succes of falen bij het werk of in het algemeen in het leven.

'Operationalisaties' zijn concrete voorbeelden van zichtbaar gedrag dat bij de gedragscompetentie past. Bij deze exceptionele competenties is de feitelijke werksituatie bepalend. Daarom worden hier slechts als voorbeelden van operationalisaties gedragsvormen weergegeven over de toepasselijkheid waarvan veel discussie mogelijk is. Zie hiervoor de nadere toelichting op deze competenties.

7.1

Intuďtie:

In complexe situaties zeer snel adequaat reageren op voornamelijk onbewust aanwezige informatie. Goede intuďtie berust in feite op ervaring en training.

 

 • Stelt bij een binnenkomende traumapatiënt direct een mogelijk levensreddende diagnose.
 • Heeft bij binnenkomende meldingen op de alarmpost direct door of het om een noodgeval gaat of om een vals alarm.
 • Fietst op de automatische piloot door het drukke stadsverkeer.
 • Voorkomt als autobestuurder een aanrijding met een onverwacht overstekende voetganger.
 • Koopt aandelen die meestal na aankoop snel in waarde stijgen.
 • Stapt direct in verbintenissen met andere partijen die voor beiden voordeel kunnen gaan opleveren.
 • Stapt niet in aantrekkelijke projecten die achteraf grote risico's blijken te hebben.
 • Slaat als tennisspeler een inkomende smash onmiddelijk feilloos terug.
 • Loopt onder het praten met anderen trappen op en af.
 • Voorzie als beoefenaar van "martial arts" feilloos de aanvallen van de tegenstander.
 • Schiet een pijl vanaf grote afstand midden in de roos.

7.2

Geloof (Orthopraxis):

 Dit gaat niet over dogmatiek maar over gedrag waarbij mensen automatisch, zonder nadenken, gevoelsmatig, kiezen voor minder algemeen gebruikelijk gedrag zoals rituele en symbolische handelingen; waarbij ze uitleg en verklaringen accepteren, uitgaande van “tradities en gewoonten” en “acceptabele symboliek”; maar idem dito evenzo: uitgaande van een persoonlijk "zeker weten" of persoonlijke ideeën over “onweerlegbare feiten”, "logische consequenties", “uitspraken van belangrijke autoriteiten of deskundigen”, etc. Dit gedrag berust op vele geschreven en ongeschreven regels en leerstellingen die in een bepaalde context of in een bepaalde omgeving voor betrokkene "geloofwaardig" of minstens “voor het moment aanvaardbaar” zijn. Geloof als gedrag (orthopraxis) functioneert optimaal in situaties waarin dit gedrag met andere “insiders” wordt gedeeld in een sfeer waarin men zich thuis voelt en waarin het gedrag van “outsiders” direct storend zou opvallen.

 

 

 • De wetenschappelijk onderzoeker gelooft dat elke benadering van het probleem wel iets te bieden heeft.
 • De populaire politicus brengt sterke negatieve gevoelens tot uitdrukking jegens personen of groepen van wie hij gelooft dat zij ten onrechte worden bevoordeeld of ongewenste doelen nastreven.
 • De referent gelooft dat de voorgestelde theorie oplossingen kan bieden voor veel praktische problemen.
 • Janssen sluit geen verzekeringen af tegen ziektekosten, bedrijfsschade of aansprakelijkheid, e.d.
 • Pietersen laat principieel zijn kinderen niet inenten tegen mazelen, bof, diphteritus of polio, etc.
 • De hulpverlener voelt zich door zijn beroepscode persoonlijk verplicht om voor elke in nood verkerende te zorgen. .
 • De auteur gelooft dat hij in dit boek de bezwaren tegen zijn theorie eens en voorgoed heeft afgeserveerd.
 • De patiënt laat zich blindelings leiden door aanwijzingen van zijn arts, zelfs als die laat merken weinig belangstelling te hebben voor zijn persoonlijke omstandigheden.

 

 

 

 

Enige uitleg over deze gedragscompetenties.
Betekenis van de hier gebruikte vaktermen.
Terug naar verzameling (7 groepen) competenties.
Terug naar de home page van Li Po.
Terug naar Li Po web.
Terug naar Li Po castel
Database competentieprofielen
Laatst bijgewerkt: 26-6-2012 /WvO