Functie: Praktijkbegeleider Radiotherapie
Organisatie: Werkt onder leiding van: Teamcoordinator of een Clusterhoofd.
Resultaatgebieden:

Stage- en opleidingsplannen

Betreft de organisatie van (praktijk)opleidings- en stage-activiteiten ten behoeve van leerlingen respectievelijk stageaires in afstemming met opleidingsinstellingen (brugfunctie).

Prestatie-indicatoren:

Doelgerichtheid en uitvoerbaarheid praktijkleerplan.
Positieve of negatieve effect op het werkproces.
Adequate organisatie van de werkbegeleiding.
Juiste prioriteitstelling.
Tevredenheid leerling en opleidingsinstelling.

Begeleiding leerlingen en stagiaires

Betreft het begeleiden van leerlingen en stageaires tijdens de praktijkleerperiode, het evalueren en beoordelen van de resultaten en de rapportage daarover.

Prestatie-indicatoren:

Aantal leerlingen en stagiaires.
Tevredenheid stagiaires
Tevredenheid van de opleidingsinstellingen.
Volledigheid, juistheid en herkenbaarheid van de beoordelingen.
Correctheid en volledigheid verslaglegging.

Scholing

Betreft het organiseren, voorbereiden en (mede) uitvoeren van (bij)scholingsactiviteiten ten behoeve van medewerkers. Verzorgen van inwerkprogramma's.

Prestatie-indicatoren:

Doelgerichtheid en uitvoerbaarheid opleidingsplan.
De aangeboden kennis is relevant en up to date.
Duidelijkheid van de kennisoverdracht.
Aantal gegeven lessen per week.
Aantal verzorgde inwerkprogramma's.

Voorlichting

Betreft het geven van informatie en voorlichting over vakgebied en opleiding aan andere beroepsgroepen en individuele geinteresseerden.

Prestatie-indicatoren:

Goede informatie over de opleiding en het vakgebied.
Gesprekstechnieken, o.a. interesse wekken,diskussie leiden.

Gedragscriteria:

Luisteren

Prestatie-indicatoren:

Wacht reacties af
Verkrijgt volledige en juiste informatie

Ontwikkelen medewerkers

Prestatie-indicatoren:

Houdt de spiegel voor
Motiveert leerlingen tot de hoogste prestaties
Goede coach

Sensitiviteit

Prestatie-indicatoren:

Adequate reactie op gedrag van anderen
Hulpvaardigheid
Bewust van problemen van een ander
Tolerantie voor andere meningen.

Samenwerken

Prestatie-indicatoren:

Positief kritische instelling
Mate waarin men vrijwillig meehelpt aan het werk van een ander.
Samenwerking met andere afdelingen en medwerkers

Voortgangscontrole

Prestatie-indicatoren:

Overzicht over eigen werklast.
Op vaste momenten controleren op afwerking en volledigheid.

Klantgerichtheid

Prestatie-indicatoren:

Presentatie, werkverzorging en betrouwbaarheid
Klanttevredenheid
Tips voor serviceverbetering

Discipline

Prestatie-indicatoren:

Regels, protocollen en afspraken nakomen
Beheerst gedrag onder wisselende omstandigheden <

Omgaan met details

Prestatie-indicatoren:

Volledigheid en betrouwbaarheid van de afwerking
Weinig of geen fouten

Stressbestendigheid

Prestatie-indicatoren:

Blijft kalm en zakelijk
Werkt onder alle omstandigheden precies
Houdt vol

Prestatiemotivatie

Prestatie-indicatoren:

Initiatieven voor aanpassingen
Zoekt nieuwe werkwijzen en didactische technieken
Toont enthousiasme en inzetOverige competenties:

Bewijs van bevoegdheid voor het vakgebied
Opleiding praktijkbegeleiding
Didactische vaardigheden

Loopbaanmogelijkheden:

Instroomfuncties:
Radiodiagnostisch laborant
Radiotherapeutisch laborant
Medisch nucleair werker

Horizontale mobiliteit:
Gedifferentieerd/Gespecialiseerd laborant

Verticale mobiliteit:
Coördinerend hoofdlaborant
Clusterhoofd


Home Database competentieprofielen.Vragen of tips over deze functie kunt u zenden naar: Wim van Osch
Auteur CAB. Copyright 2007 Li Po - Vrij voor gebruik mits bronvermelding - Laatst bijgewerkt 30-7-2007