Bedrijfsveiligheidsfunctionaris

Resultaatgebieden

Training en voorlichting
Betreft het geven van informatie, voorlichting, training en instructie op het gebied van arbeidsomstandigheden, gevaarlijke stoffen en milieueffecten aan medewerkers en management.
Prestatie-indicatoren:

Instructies voor calamiteiten en toegang tot het terrein en tot bijzondere bedrijfsruimten worden gegeven en zijn aanwezig
Schriftelijke veiligheidsinstructies op alle werkplekken aanwezig.
Installaties voor brandveiligheid, chemische en biologische veiligheid volgens richtlijnen aanwezig en in goede staat.

Controle
Betreft periodieke veiligheidsinspecties, controle op naleving van voorschriften, testen en controleren van installaties, transportmiddelen en veiligheidsmiddelen, risico-analyse, rapportage over incidenten en stand van zaken.
Prestatie-indicatoren:

Er wordt voldaan aan alle wettelijke voorschriften en bedrijfsrichtlijnen.
Optimale inbraakbeveiliging, ook voor wat betreft de bedrijfsinformatiesystemen.
Calamiteitenploeg aanwezig, getraind en bevoegd

Managementactiviteiten
Betreft het incidenteel aanwezig zijn ter advisering en voor toelichting bij vergaderingen van het managementteam en de Ondernemingsraad en het adviseren en ondersteunen van management en medewerkers m.b.t. de implementatie en uitvoering van wettelijke regelingen.
Presatatie-indicatoren:

Goede adviezen, goed inzicht in de bedrijfsprocessen.
Effectieve procedures, protocollen en veiligheidsmiddelen.
Goede presentatie van beleidsvoornemens, plannen en maatregelen.
Effectief netwerk binnen en buiten de onderneming.

Kritieke situaties
Advies is onuitvoerbaar of onbetaalbaar.
Onveilige of verboden werk- of opslagsituatie niet bekend

Gedragscompetenties

Kijken en luisteren
Gedragsvoorbeeld:

Beheerst professionele gesprekstechnieken

Kwaliteitsbesef
Gedragsvoorbeelden:

Reageert direct en passend op behoeften, eisen en vragen van arbeidsinspectie, brandweer, politie, milieudienst, management, medewerkers en omwonenden.
Neemt naar buiten toe verantwoordelijkheid voor veiligheidsmissers van het bedrijf.

Flexibel gedrag
Gedragsvoorbeeld:
Verander het beleid wanneer maatregelen niet tot resultaat leiden

Zich bewust zijn van effecten
Gedragsvoorbeelden:
Onderkent problemen met publiciteit over bedrijfsomstandigheden.
Legt direct verband tussen werksfeer, productiviteit en veiligheid

Initiatief
Gedragsvoorbeelden
:
Gaat ongevraagd over tot actie.
Zoekt zelf technische, chemische en biologische beroepsinformatie passend bij de productie.

Inzet
Gedragsvoorbeelden:
Komt op voor het bedrijf als er negatief wordt gereageerd
Zorgt voor voortdurende stapsgewijze verbeteringen in het veiligheidsbeleid.

Samenwerken
Gedragsvoorbeelden:
Gaat door op goede voorstellen en ideeën van anderen.
Helpt anderen om hun doelen te bereiken.

Omgaan met stress:
Gedragsvoorbeelden:

Houdt het hoofd koel

Teamrollen

Brononderzoeker
Zoekt nieuwe informatie.

Specialist
Expert op het gebied van veiligheid en milieu.

Afmaker/Nadenker
Is precies tot op de laatste punt en komma in zijn werk.

Big Five

Werkinstelling
De mate waarin men hoog wil presteren en integer wil zijn. (7-8)

Stabiliteit
De mate waarin men zich niet vlug zorgen maakt, pessimistisch is, tegenslagen moeilijk verwerkt. (7-8)

Overige formele bevoegdheden, vaardigheden en competenties
Academische opleiding in chemie, biologie, of werktuigkunde.
Certificaat veiligheidsinstituut.


Home Functie databaseDownload deze file naar uw tekstverwerker Vragen of tips over deze functie kunt u zenden naar: Wim van Osch
Copyright 2008 Li Po - Vrij voor gebruik mits bronvermelding - Laatst bijgewerkt 30-12-2008