360 gr Feedbackformulier Docent HBO


Dit onder intra- en internetcondities interactieve formulier is gekoppeld aan de relevante onderdelen van de functie-analyse Docent Hoger Beroeps Onderwijs. U vindt door aanklikken op het betreffende item meteen de bijbehorende prestatie-indicatoren. Op een 360 gr feedbackformulier kan iedere docent voor zichzelf een score aangeven. Daarmee is het nog pas zelfbeoordeling. 360 gr Feedback ontstaat wanneer aan 3- 6 relevante observatoren in de werkomgeving dezelfde vragenlijst ter invulling wordt voorgelegd. Daarna worden hun oordelen vergeleken met het zelfoordeel en het geheel gevalueerd om tot een realistisch eindoordeel te komen.

U kunt het formulier eventueel afdrukken en aan belanghebbenden schriftelijk voorleggen. Onder intra- en internet condities is het ook voor de observatoren mogelijk om nadere informatie over de verschillende items op te roepen door deze aan te klikken.

U geeft uw keuze aan door op de gewenste score te klikken of deze op een afgedrukt formulier aan te kruisen. Op intra- en internet wijzigt U een keuze eenvoudig door een ander antwoord te kiezen.

Hoe dat werkt en hoe een waardering tot stand komt vindt u op intra- en internet als u klikt op voorbeeld. Waar deze functionaliteit niet beschikbaar is, kunt u een afdruk van het voorbeeld en een exemplaar van de functie-analyse aan het invulformulierformulier toevoegen.


Het belangrijkste is dat iedereen zich realiseert dat elke waardering onderbouwd moet kunnen worden met een concreet voorbeeld van een waargenomen situatie!


Resultaatgebieden


1.Ontwikkelen curriculum, voorbereiden lessen en opstellen leerplan
onvold. zwak matig voldoende goed

2.Onderwijs
onvold. zwak matig voldoende goed

3. Beoordelen prestaties, omgaan met de studenten
onvold. zwak matig voldoende goed

4. Begeleiden van studenten en algemene normontwikkeling
onvold. zwak matig voldoende goed

5. Participeren in de organisatie rond de school
onvold. zwak matig voldoende goed

6. Administratie
onvold. zwak matig voldoende goed

Gedragscompetenties


1. Gevoelig zijn
onvold. zwak matig voldoende goed

2. Sociaal gedrag
onvold. zwak matig voldoende goed

3. Kijken en luisteren.
onvold. zwak matig voldoende goed

4.Presenteren.
onvold. zwak matig voldoende goed

5. Samenwerken
onvold. zwak matig voldoende goed

6. Geïnformeerd zijn
onvold. zwak matig voldoende goed

7.Beïnvloeden van groepen
onvold. zwak matig voldoende goed

8.Flexibel gedrag
onvold. zwak matig voldoende goed

9.Inzet
onvold. zwak matig voldoende goed

10.Integriteit
onvold. zwak matig voldoende goed

Teamrollen


1.Voorzitter
onvold. zwak matig voldoende goed

2.Bedrijfsman
onvold. zwak matig voldoende goed

Persoonlijkheidskenmerken


1. Sociaal intelligent optreden
onvold. zwak matig voldoende goed

2. Openheid
onvold. zwak matig voldoende goed

Formele functie functievereisten


1.Opleidingen, certificaten, bevoegdheden
onvold. zwak matig voldoende goed

2. Ervaring, vakkennis, vaardigheden.
onvold. zwak matig voldoende goed

Deze computer bewaart uw scores nu niet. Dit interactieve voorbeeldformulier is met opzet niet aan een permanente database gekoppeld. Als u het wilt bewaren, maakt de computer voor u wel een eenmalige afdruk.

Laatst aangepast 17 dec 2008