Inhoud

Voorwoord: p. IX

Deel I Gedrag bij het werk

1 Communiceren 3

Proloog 3
1.l Gevoelig zijn 5
1.2 Relaties tot stand brengen 8
1.3 Kijken en luisteren 10
1.4 Taal gebruiken als voertuig 13
1.5 Presenteren 16
1.6 Samenwerken 18
1.7 Onderhandelen 20

2 Uzelf 25

Proloog 25
2.1 Autonomie 26
2.2 Initiatief 29
2.3 Inzet 32
2.4 Energie 34
2.5 Moed 37
2.6 Vasthoudendheid 39
2.7 Integriteit 41

3 De relatie met de cliŰnt 45

Proloog 45
3.1 Kwaliteitsbesef 47
3.2 Discipline 50
3.3 Trouw 52
3.4 Aanpassen 55
3.5 Flexibel gedrag 57
3.G Oog voor wederzijds belang 60
3.7 Omgaan met stress 63

4 Beslissen 7

Proloog 71
4.1 Ge´nformeerd zijn 73
4.2 Analyseren 76
4.3 Visie 79
4.4 Creativiteit 82
4.5 Bewust zijn van effecten 84
4.6 Een oordeel vormen 87
4.7 Een besluit vormen 90

5 Coachen 97

Proloog 97
5.1 Be´nvloeden van groepen 99
5.2 Be´nvloeden van personen 102
5.3 Overtuigen 105
5.4 Structuur aanbrengen 108
5.5 Verantwoordelijk stellen 110
5.6 Overzicht bewaren 113
5.7 De hoogst bereikbare resultaten nastreven 115

Deel II Werkgedrag in verschillende vaktalen

6 Staftaal: de taal van het management 123

7 Testuitslagen: de taal van de psycholoog 128

Proloog 128
7.1 Sociaal vaardig 130
7.2 Sympathiek 131
7.3 Werkinstelling 132
7.4 Stabiliteit 132
7.5 Toegankelijkheid 133

8 Rolpatronen: de taal van de socioloog 137

Proloog 137
8.1 De brononderzoeker
8.2 De specialist 141
8.3 De voorzitter 142
8.4 De waarschuwer 143
8.5 De maker/producent 144
8.6 De afmaker/nadenker 145
8.7 De bedenker 146
8.8 De bedrijfsman 146
8.9 De groepswerker 147

9 Praktijkvoorbeelden: de taal van de organisatiepsycholoog 151

Proloog 151
9.1 Vergaderen in de praktijk 153
9.2 Greep krijgen op een groep 165
9.3 Onderhandelen met groepen 170

10. Praktisch omgaan met verschillende talen en invalshoeken voor werkgedrag 175

Proloog 176

Deel III Praktische toepassingen 179

11 Praten over de kwaliteit van het werk 181

Proloog 181
1l.l Praten over resultaten 182
11.2 Uitspraken over prestaties en resultaten 183
11.3 Afspraken maken en vastleggen I85
1l.4 Proces volgen en informatie regelen 185

12 Een competentieprofiel opstellen 187

Proloog 187
12.1 Concrete resultaten bepalen 188
12.2 Resultaatgebieden benoemen 189
12.3 Prestatie-indicatoren aangeven 189
12.4 Kritieke situaties doornemen 189
12.5 Gedragscompetenties bepalen 190
12.6 Overige competenties bepalen 190

13 Een interactief 360░ feedback instrument maken 193

Proloog 193
13.1 Zelfbeoordeling 194
13.2 360░ Feedback 194
12.3 Mogelijkheden van Intranet en Internet 195
12.4 Informatietechnologie en beheersaspecten 197

14 Voorbeelden en oplossingen 198
Proloog 198
14.1 Werkgedrag in staftaal 199
14.2 Voorbeeld van een HTML file voor een 360gr feedbackformulier
14.3 Veiligheidsfunctionaris 204
14.4 Contractbeheerder 207
14.5 Arts 211
14.6 Leraar Hoger Beroeps Ondervijs
14.7 Oplossingen 228

Bronnen en verantwoording 236


Laatst bijgewerkt 29-09-2009