Drs.Bart van Heeswijk, MFA, (geb. 1967), is vennoot bij Bedrijfsvitaliteit.nl
Dat is een onderneming die gespecialiseerd is in het (re)vitaliseren van (familie)ondernemingen.
Verder is Bart in deeltijd docent aan de Universiteit van Tilburg.

Bart is gespecialiseerd in Strategie, Business Development en Corporate Finance. In zijn dagelijkse praktijk houdt hij zich vooral bezig met het opzetten van acties die in een bedrijf direct aantoonbare resultaten opleveren, financieel dan wel operationeel. Als het een familiebedrijf is wordt aan de wisselwerking tussen familie, eigendom en onderneming bijzonder veel aandacht besteed.

Bart op Lipoweb
Resltaatgericht werken, competentiemanagement, wordt als werkwijze tot dusver vrijwel uitsluitend toegepast als een soort beoordelings methodiek in het personeelsmanagement. Maar de werkwijze: zicht hebben op de lopende processen in hun onderling verband, concreet zichtbare productiedoelen formuleren, concrete kwaliteitsdoelen formuleren, daarover heldere afspraken maken en die regelmatig controleren en de koers vervolgens bijstellen heeft veel meer mogelijkheden dan alleen voor HRM en voor samenwerkingsproblemen in een arbeidsorganisatie. Bart past de werkwijze ook toe op het financiële management in zijn adviespraktijk voor het midden en klein bedrijf. Daarbij maakt hij zichtbaar dat er vaak verschillende doelsystemen en leerprocessen gekoppeld parallel lopen en elkaar beïnvloeden. Het gevolg is dat er voor velen onverwacht grote veranderingen kunnen optreden in een kleine organisatie. Dit soort verrassingen komen we elders op de website tegen als emergent gedrag. Het is juist door de inwerking van de ogenschijnlijk onderling onafhankelijke bedrijfsprocessen van productie, financiëel management en eigendom dat dit emergent gedrag in de organisatie optreedt. Emergent gedrag is erg belangrijk voor creativiteit, aanpassing en vernieuwing. Het zou jammer zijn als dit verschijnsel alleen maar voor soms prettige en maar helaas meestal onprettige verassingen zorgt. Om dit enigszins te kunnen besturen is zicht nodig op de interactie van de verschillende doelsystemen en leerprocessen in de onderneming. Het volgende plaatje geeft een voorbeeld van het denken van Bart. Zie voor uitvoeriger beeldvorming de artikelen hieronder.

Actuele artikelen:

 • Het parallelle planningsproces
 • Bedrijfsoverdracht in het MKB: een transactie voor professionals.
 • Alignment of Strategy, Risk Management and Performance Measurement: a necessity for trade organizations in non-quoted commodities
 • Insolventiedreiging bij een familieonderneming: blijft het zakelijk?
  N.B. Alle rechten op deze artikelen berusten bij Bart van Heesdwijk.

  Speciale interesses:

 • Strategie; omgevingsanalyse, organisatiediagnose en strategische planning.
 • Business Development: het (her)inrichten van organisaties, het opzetten en uitbouwen van organisaties.
 • Corporate Finance: bedrijfsoverdracht, vermogens(her)structurering, corporate modelling, corporate recovery.

  Adres:
  Bedrijfsvitaliteit.nl , Burg. C. van de Werkenstraat 3, 5321 VE  Hedel, Tel. 073-599.59.81, Fax 073-599.10.25, K.v.K. Tiel No. 11054621
  E-mail: heeswijk@bedrijfsvitaliteit.nl

  Talen:
  Nederlands, Engels, Duits, Frans


 • Laatst bijgewerkt: 27 januari 2008
  Terug naar de home page van Li Po.
  Terug naar Li Po web.
  Terug naar Li Po web op de castelserver.