Coachen op Resultaat en gedrag

Het praktijkboek Coachen op Resultaat en gedrag, bestemd voor leidinggevenden in de zorg- en dienstverlening werd in 1998 samengesteld door Pimedia samen met een team uit de projectgroep RGW in het AZG.

Het boek vermeldt bij het gedragskenmerk coachen precies wat onder coachen verstaan wordt en hoe coachingsgedrag ontwikkeld kan worden. Voor coachen op resultaat is het zaak om de te bereiken resultaten praktisch en helder te benoemen, maatstaven te bepalen en af te spreken wanneer en hoe het bereiken van gewenste resultaten beoordeeld zal worden.

Verder staan bij alle gedragskenmerken praktische voorbeelden hoe resultaten kunnen worden benoemd, hoe afspraken kunnen worden gemaakt over het toetsen onderweg en wat de houding van de coach daarbij moet zijn.

Per gedragskenmerk wordt aangegeven:

Coachen op resultaat en gedrag begint met het maken van heldere afspraken over het werk. Om die afspraken van meet af aan met de medewerkers goed te kunnen maken is een functieprofiel nodig. De tips uit het boek kunnen ook gebruikt worden om zelf functieprofielen te maken.

Het resultaat dat organisaties, bedrijven en instellingen in de sector onderwijs, zorg en dienstverlening aan de buitenwereld afleveren, bestaat uit deskundige voorlichting, behandeling en hulp. De kwaliteit daarvan wordt voor een belangrijk deel bepaald door professioneel gedrag. Gedrag is in deze organisaties meer dan de verpakking van het produkt. Het is een belangrijk deel van het produkt.

Zeker als men in deze sectoren serieus op succesvolle prestaties wil sturen, moet het gedrag van onze informatie-, dienst- en hulpverleners door de leiding ter sprake kunnen worden gebracht en, wat nog een stap verder is, de leidinggevenden zullen er aan moeten wennen om dat gedrag bij het werk daadwerkelijk te observeren, te beoordelen en daarover concrete feedback te geven aan de medewerkers.

Tot dusver was dit voor leidinggevenden in deze sector nauwelijks mogelijk. Dit boekje geeft een praktische opening voor leidinggevenden om veilige stappen te kunnen ondernemen op deze weg.

Het boek blijkt een handig gereedschap te zijn bij het leiding geven aan resultaatgericht werken.

U kunt het bestellen bij:

Pimedia Publishing Maarssen tel: 0346 559010 fax: 0346 559015


Home