Li PO

360 gr Feedbackformulier Stafmedewerker AVM


Dit onder intra- en internetcondities interactieve formulier is gekoppeld aan de relevante onderdelen van de functie-analyse Stafmedewerker AVM. U vindt door aanklikken op het betreffende item meteen de bijbehorende prestatie-indicatoren. Op een 360 gr feedbackformulier kan iedere docent voor zichzelf een score aangeven. Daarmee is het nog pas zelfbeoordeling. 360 gr Feedback ontstaat wanneer aan 3- 6 relevante observatoren in de werkomgeving dezelfde vragenlijst ter invulling wordt voorgelegd. Daarna worden hun oordelen vergeleken met het zelfoordeel en het geheel gevalueerd om tot een realistisch eindoordeel te komen.

U kunt het formulier eventueel afdrukken en aan belanghebbenden schriftelijk voorleggen. Onder intra- en internet condities is het ook voor de observatoren mogelijk om nadere informatie over de verschillende items op te roepen door deze aan te klikken.

U geeft uw keuze aan door op de gewenste score te klikken of deze op een afgedrukt formulier aan te kruisen. Op intra- en internet wijzigt U een keuze eenvoudig door een ander antwoord te kiezen.

Hoe dat werkt en hoe een waardering tot stand komt vindt u op intra- en internet als u klikt op voorbeeld. Waar deze functionaliteit niet beschikbaar is, kunt u een afdruk van het voorbeeld en een exemplaar van de functie-analyse aan het invulformulierformulier toevoegen.


Het belangrijkste is dat iedereen zich realiseert dat elke waardering onderbouwd moet kunnen worden met een concreet voorbeeld van een waargenomen situatie!


Resultaatgebieden


1.Advies en ondersteuning
onvold. zwak matig voldoende goed

2.Evaluaties
onvold. zwak matig voldoende goed

3. Voorlichting.
onvold. zwak matig voldoende goed

4. Voorkomen van kritieke situaties.
onvold. zwak matig voldoende goed

5. Luisteren
onvold. zwak matig voldoende goed

6. Flexibiliteit
onvold. zwak matig voldoende goed

7. Initiatief
onvold. zwak matig voldoende goed

8. Analyseren
onvold. zwak matig voldoende goed

9. Samenwerken
onvold. zwak matig voldoende goed

Deze computer bewaart uw scores nu niet. Dit interactieve voorbeeldformulier is met opzet niet aan een permanente database gekoppeld. Als u het wilt bewaren kunt u proberen met uw printer een eenmalige afdruk te maken.

Laatst aangepast 23 augustus 2007 Li Po