Welkom op Li Po web

De website, die bewust simpel en informatief wordt gehouden en verder steeds in ontwikkeling is, is bestemd voor vrije uitwisseling van kennis en informatie op het gebied van resultaatgericht werken en resultaatgerichte aansturing.


English information
Achtergrondinformatie
Database competentieprofielen

Inhoud van deze website

 1. Praktische informatie over resultaat gericht werken en resultaatgerichte aansturing
 2. Competentieprofielen, d.w.z. resultaatgerichte functie-analyses en hoe die gemaakt worden
 3. Van alles over gedrag en gedragscompetenties
 4. Verbindingen met andere managementinstrumenten
 5. Testen en 360grfeedback (zelf)beoordelingsinstrumenten
 6. Gesprekstechnieken
 7. Artikelen rond het thema resultaat gericht werken en resultaatgerichte aansturing
 8. Nieuws, informaties en reacties
 9. Praktijkvragen (via email) van bezoekers van de Li Po websites
 10. Interessante competentieprofielen
 11. Links; interessante verbindingen
 12. Creatieve zaken volgens Li Po

 • 1. Praktische informatie over resultaatgericht werken en resultaatgerichte aansturing.
  1. Resultaatgericht werken in het kort.
  2. Begrippen en woordenlijst voor resultaatgericht werken
  3. Meer algemene definities voor resultaat, gedrag, etc.
  4. Van taakgericht werken naar resultaatgericht werken.
  5. Kernkwaliteiten en Kerncompetenties.
  6. Resultaatgericht werken en conflictmanagement
  7. Assessment-centers
  8. Werkwijze van het assessment center
  9. 360-graden feedback en resultaatgericht werken
  10. 90-graden feedback in het functioneringsgesprek
  11. Resultaatgericht werken en cultuurveranderingsprocessen.
  12. De veranderwaarde van resultaat geöriënteerde projecten.
  13. Resultaatgericht werken met afdelingen en teams.

 • 2. Resultaatgerichte functie-analyses (competentieprofielen) en hoe die gemaakt worden.
  1. Interessante competentieprofielen.
  2. Recept voor het maken van competentieprofielen: resultaatgerichte functie-analyse.
  3. Inventarisatieformulier voor resultaatgerichte organisatie-analyse )
  4. Competentieanalyseformulier (profielschets, downloadable)
  5. Competentieanalyseformulier (volledig competentieprofiel, downloadable)
  6. Model voor een resultaatgerichte functiebeschrijving (Adminstratieve functie)
  7. Voorbeeld van een compleet competentieprofiel (HBO docent)
  8. Voorbeeld van een beknopte profielschets (Projectleider)
  9. Werkwijze voor competentieprofielen (mindmap)
  10. Model voor resultaatgerichte organisatie-analyse (complex formulier)
  11. Model voor resultaatgerichte organisatie-analyse (mindmap)
  12. Alle competentieprofielen op deze website

 • 3. Van alles over gedrag en gedragscompetenties
  1. Gedragscompetenties
  2. Gedragscompetenties in traditionele vorm en volgorde
  3. Operationalisaties voor de traditionele serie gedragscompetenties
  4. Overzicht 7 groepen gedragscompetenties
  5. Operationalisaties voor gedragscompetenties in de groep Leidinggeven
  6. Operationalisaties voor gedragscompetenties in de groep Besluiten.
  7. Operationalisaties voor gedragscompetenties in de groep Communiceren.
  8. Operationalisaties voor gedragscompetenties in de groep Inpassen.
  9. Operationalisaties voor gedragscompetenties in de groep Zich inzetten.
  10. Operationalisaties voor gedragscompetenties in de groep Bijzondere competenties.
  11. Operationalisaties voor gedragscompetenties in de groep Exceptionele competenties.
  12. Twee bijzondere gedragscompetenties: Tolerantie en Respect.
  13. Twee exceptionele gedragscompetenties: Intu´tie en Geloof.
  14. Gedragscompetenties voor kinderen in de basisschoolleeftijd.
  15. Wetenschappelijk onderzoek naar de functie van Intuitie bij medische beslissingen.
  16. Twee overzichtskaarten van competentieland.
  17. Startvragen naar gedragscompetenties
  18. Leerbaarheid van gedragscompetenties
  19. Over toepasbaarheid, verschillen en overeenkomsten van sommige gedragscompetenties

 • 4. Verbindingen met andere managementinstrumenten
  1. Resultaatgericht werken in proces.
  2. Hoe je een cultuurveranderingsproces beter kunt begrijpen.
  3. Rationele beslissingen bestaan niet.
  4. Het Beezon concept.
  5. Netwerken in een organisatie
  6. Samenwerken of onderhandelen?
  7. De resultaatgerichte functie van training en modelvorming.
  8. Op zoek naar nieuwe rolmodellen.
  9. Resultaatgericht werken en motivatie
  10. Resultaatgericht werken in het Kernkwadrant
  11. Voorbeeld van gedragscompetenties in het Kernkwadrant
  12. Competentiebeloning
  13. Resultaatgerichte functie-analyse en het loongebouw.
  14. Motivatie-analyse. Alternatief voor het assessment center.
  15. Emotionele intelligentie (engelse tekst)
  16. Mindmapping; goed gereedschap voor managers.
  17. Waarom Linux?
 • 5. Testen en 360gr feedback (zelf)beoordelingsinstrumenten
  1. Over het nut van intelligentietests
  2. Een mini (demo) versie van een Big Five test (zoals die o.a. door Pi-Company wordt toegepast) (Java script)
  3. Een gelijksoortige demo van een Big Five test maar nu met termen uit "Competent Communiceren" (Java script)
  4. Intelligentietests en test voor emotionele intelligentie op internet
  5. Experimentele nederlandse versie van een testje voor emotionele intelligentie. (Java script)
  6. Zelfbeoordelingsformulier Verpleegkundige
  7. Zelfbeoordelingsformulier 1e Verpleegkundige.
  8. Zelfbeoordelingsformulier Hoofdverpleegkundige.
  9. Zelfbeoordelingsformulier Gedifferentieerd Verpleegkundige bedrijfsvoering.
  10. Zelfbeoordelingsformulier Gedifferentieerd Verpleegkundige onderwijs en begeleiding
  11. Zelfbeoordelingsformulier Gedifferentieerd Verpleegkundige verplk. ontwikkelingen.
  12. Zelfbeoordelingsformulier IC Verpleegkundige.
  13. Zelfbeoordelingsformulier sollicitanten zorginstelling algemeen.
  14. Voorbeeld invullen scores op een zelfbeoordelingsformulier
  15. 360gr feedback (zelf)beoordelingsformulier HBO-docent
  16. Voorbeeld invullen scores op het 360gr. feedbackformulier HBO docent
  17. 90gr feedback: terugkoppeling naar de leidinggevende in het functioneringsgesprek
  18. Zelfbeoordelingsformulier leidinggevenden
 • 6. Gesprekstechnieken
  1. STAR
  2. Startvragen
 • 7.Teksten over Resultaatgericht Werken en resultaatgerichte aansturing.
  1. Patronen in een cultuurveranderingsproces en de procesbegeleiding
  2. Competentiemanagement of Resultaatgericht Werken?
  3. Twee keer competentieland, persoon- resp. resultaatgericht.
  4. Van taakgericht werken naar competentiegericht werken en verder.
  5. Database competentieprofielen
  6. Gastpagina met actuele onderwerpen in het arbeidsrecht.
  7. Competent Communiceren. Handboek voor resultaatgericht werken, competentie management en interdisciplinair communiceren.
  8. Competentiemanagement aan de voet van de organisatie
  9. Aanpak competentie gericht beroepsonderwijs (VMBO)
  10. RGW berust niet op "afrekenen", maar op "contractdenken".
  11. Resultaatgericht werken op teamniveau.
  12. Resultaatgericht werken in proces.
  13. Twee bijzondere gedragscompetenties: Tolerantie en Respect.
  14. Twee exceptionele gedragscompetenties: Intu´tie en Geloof.
  15. "Gedragscompetenties" voor kinderen in de basisschoolleeftijd.
  16. Woordenlijst Functiebegrippen.
  17. KNMG: Algemene competenties van de Medisch Specialist.
  18. Overdenkingen bij het CanMeds model van het KNMG.
  19. Het Canadese Canmeds project
  20. Als je dokter mag worden...
  21. Werken met autonome open netwerken van professionals.
  22. Het Beezonmodel.
  23. Het Beezon concept.
  24. Op zoek naar nieuwe rolmodellen.
  25. Zelfsturende, resultaatgerichte, lerende organisaties: emergente eigenschappen en emergent gedrag.
  26. Ethiek als emergent verschijnsel op basis van natuurlijke groei en ontwikkeling
  27. Anders denken: Over zelfredzaam, zelfsturend of autonoom gedrag van medewerkers en teams; de praktische aansturing daarvan.
  28. Anders denken; beter doen: hoe zelfsturend werken gemakkelijker kan worden.
  29. Converging technologies (doc file met verwijzingen naar rapporten en scenario's voor Europa 2020)
  30. PDF file en link naar een andere aanpak van complexiteit en zelfsturing: Quality Research
 • 8. Nieuws, informaties en reacties
  1. Een verhaal van Marc Greenberg, verteld door Daniel Goleman, over hoe kinderen kunnen leren om verstandig met hun gevoelens om te gaan.
  2. Grip op agressie in het primair onderwijs. Artikel Overveld en Louwe.
  3. Leerprogramma PAD
  4. "Gedragscompetenties" voor kinderen in de basisschoolleeftijd.
  5. Twee bijzondere gedragscompetenties: Tolerantie en Respect.
  6. Twee exceptionele gedragscompetenties: Intu´tie en Geloof.
  7. Wetenschappelijk onderzoek naar de functie van Intuitie bij medische beslissingen.
  8. Gast bij Li Po: Bart van Heeswijk. Resultaatgericht overall - en financieel management
  9. Gast bij Li Po: Actueel arbeidsrecht: juridische pagina van Mr H.W. van Osch.
  10. Gast bij Li Po: Eigen vormgeving aan competentieprofielen door VCA Be.
  11. Eregast bij Li PO: Jeanne van Heeswijk
  12. Eregast bij Li PO: Max Wieselmann
  13. Eregast bij Li PO: Harry Chapin.
  14. Meer algemene definities voor resultaat, gedrag, etc.
  15. Werken met autonome open netwerken van professionals.
  16. Zelfsturende, resultaatgerichte, lerende organisaties: emergente eigenschappen en emergent gedrag.
  17. Analyse van de wiskundige functie van een technisch feedback netwerk als metafoor voor professionele communicatie.
  18. Competentiemanagement voor uitvoerende functies
  19. Aanpak voor competentie gericht beroepsonderwijs (VMBO)
  20. Het boekje van deze website: Competent Communiceren; Resultaatgericht werken voor managers en professionals. ISBN 90-232-3678-5
  21. Beschrijving en inhoudsopgave van Competent Communiceren.
  22. Een ander handig boekje: Coachen op resultaat en gedrag. (Uitgave Pi-Company)
  23. Samenwerken, resultaat gericht.
  24. Kiezen tussen samenwerken of onderhandelen?
  25. Competentiebeloning
  26. Resultaatgerichte functie-analyse en het loongebouw.
  27. U wilt zelf een profielschets maken: Analyseformulier (downloadable)
  28. Of liever een volledig competentieprofiel.: Competentieanalyseformulier ( downloadable)
  29. De Big Five test van Pi-Company, maar met de termen uit "Competent Communiceren" (Java script)
  30. Hier kunt u opgeven welke functie u graag in onze database wilt zien verschijnen:
  31. Respectievelijk welke andere internetpagina's voor Resultaatgericht werken interessant zouden zijn:

  9.Praktijkvragen (via email) van bezoekers van de Li Po websites

  1. Waarom geeft Li Po "Gedragscompetenties" voor kinderen op de basisschool?
  2. Als geloof een gedragscompetentie zou zijn, wat is dan de plaats van levensbeschouwing en ethiek?
  3. Operationalisaties bij de bijzondere en exceptionele competenties, zijn die van een andere kwaliteit?
  4. Kan resultaatgericht werken en resultaatgericht belonen bij een detacheringsbedrijf?
  5. Tolerantie, Respect, Intuitie, etc., als competenties?
  6. Is er een instrument voor het concreet formuleren van te behalen resultaten?
  7. Hoe maak ik nu zelf snel en handig een goed competentieprofiel?
  8. Afbreukrisico, is dat een competentie of heeft het meer te maken met resultaten en resultaatgebieden?
  9. Waar moet ik aan denken bij een schriftelijke sollicitatie naar een HRM functie?
  10. Zijn er beschrijvingen van niveaus in competenties, bijvoorbeeld junior of expert?
  11. Kunnen de competentie-analyses en functiebeschrijvingen niet veel korter?
  12. Hoe kom ik tot reductie van de reeksen resultaatgebieden, competenties en prestatie-indicatoren bij complexe functies?
  13. Rechten of patenten op materialen van de Li Po websites.
  14. Zelfregulerende teams en emergent gedrag.
  15. Onderzoek naar de ontwikkelbaarheid van competenties.
  16. Vaste koppeling tussen bepaalde resultaatgebieden en benodigde competenties.?
  17. Omgaan met weerstanden tegen beoordeling op basis van competenties.
  18. Oorzaak en aard van het verwarrend gebruik van het woord ôCompetentieö
  19. Wenselijkheid van selectie op competentieprofielen aan de ingang van het beroepsonderwijs.
  20. IdeeŰn over resultaatgerichte beloning..
  21. Over het gebruik van materialen gepubliceerd op deze websites.
  22. De herkomst van de lijst met 39 competenties.
  23. Beschikbaarheid en nut van matrices en overzichten voor trainingen en dergelijke.
  24. Toevoegen van een competentieprofiel voor ondernemerschap aan het curriculum.
  25. Toepassingsmogelijkheden van de Belbin benadering voor studenten.

 • 10. Selectie van enige interessante competentieprofielen:

  1. Arts
  2. Medisch Psycholoog
  3. Docent HBO
  4. Laborant (Klinische Neurofysiologie)
  5. Intercedent
  6. Personeelconsulent
  7. Functieanalist
  8. Directeur Personeel en Organisatie
  9. Projectleider
  10. Wetenschappelijk Onderzoeker.
  11. Senior juridisch adviseur- teamcoördinator
  12. Hoofd Businessunit Informatievoorziening (subsidie/sponsoring)
  13. Verpleegkundige
  14. Analist - teamcoördinator
  15. Projectmanager Informatietechnologie
  16. Promovendus.
  17. Fysiotherapeut
  18. Trainer
  19. Coach-werktrajectbegeleider.
  20. Bedrijfsveiligheidsfunctionaris
  21. Beveiligingsbeambte
  22. Manager locale civiele dienst
  23. Commercieel medewerker binnendienst
  24. Secretaresse
  25. Receptionist-telefonist
  26. Financieel-economisch directeur
  27. Medewerker ICT
  28. Stafmedewerker vorming & ikz.
  29. Stafmedewerker lokaal Cultuurbeleid.
  30. Zakelijk leider.
  31. Database: Alle competentieprofielen op deze website

 • 11. Links; interessante verbindingen naar andere locaties
  1. Sites Websites met informatie over bedrijven of documentatie, interessant voor resultaatgericht werken en resultaatgerichte aansturing
  2. Bureaus Idem: bureaus en consultancies, eventueel nog zonder complete websites.
  3. De HUB van Li Po Schakelpunt voor bedrijven en studenten op het gebied van resultaatgericht werken
  4. Wie was de echte Li Po? Wat chinese geschiedenis en enkele Li Po sites
  5. Gratis hulp bij het werken met Linux en het opzetten van netwerken onder Linux: Help! Linux!

 • 12. Creatieve zaken volgens Li Po

  Li Po's actuele motto's

  U kunt reacties, vragen en tips over resultaatgericht werken en resultaatgerichte aansturing toezenden naar: Wim van Osch

  Laatst bijgewerkt: 18 mei 2013
  Naar de home page van Li Po.