Motivatie-analyse. Alternatief voor assessment.


Geconfronteerd met de vraag: "Hoe verder met deze loopbaan ?", wordt vaak een assessment center benut om te peilen in hoeverre er competenties aanwezig zijn die de medewerker geschikt maken voor andere functies. Terecht, want vaak heeft de medewerker ook al bepaalde voorkeuren en in het assessment center kunnen we dan beproeven welke van die voorkeuren realiseerbaar is.

Maar er zijn ook situaties waarin er voldoende informatie aanwezig is over het aanwezig zijn of niet aanwezig zijn van competenties. Bijvoorbeeld wanneer een medewerker zich vastgelopen voelt op een doodlopende weg. Er is een mooi loopbaanpad afgelegd in de organisatie, maar de top daarvan is al te vroeg bereikt. Er is geen avontuur meer. De toekomst lijkt verder alleen maar grijs en saai. Vooral goede professionals lopen het gevaar dat ze zich al verdiepende en specialiserende in hun werk, terechtkomen ineen zich vernauwende fuik. Ze zijn bijvoorbeeld zo goed dat er in het verlengde van de gevolgde loopbaan in de wereld nog maar een of twee functies zijn die hen een uitdaging bieden. En die functies zijn niet beschikbaar binnen de tijd die men voor zichzelf heeft ingepland.

Anderen zijn gewoon moe van de emotionele belasting van het zware beroep dat ze destijds enthousiast hebben gekozen of waar ze min of meer toevallig zijn ingerold maar dat ze wel altijd met enthousiasme en inzet goed hebben gedaan. En nu willen ze wel wat anders. Maar wat ? In hun huidig werkgebied behoren ze tot de besten. Maar buiten hun eigen vak, slagen ze er niet snel genoeg in om zich als beste candidaat voor een vacature, bijvoorbeeld in het management, te profileren. Dat vraagt soms langdurige en kostbare bijscholing. Is dat wel verantwoord? Deze mensen zijn vaak al op rijpere leeftijd, dus ook daar tikt een klok. Hoe zal ik de laatste vijf tot tien jaar van mijn arbeidsleven inrichten?

Het is op zich niet zo vreemd dat de loopbaanadviseur in dit soort situaties aan het toepassen van een assessment center denkt. Maar toch is het raadzaam om als alternatief daarvoor aan een motivatie-analyse te denken.


/WvO/motief/29-5-2000