Aandachtspunten bij een sollicitatie naar een HRM functie.

 

Vraag:

Waaraan moet ik denken bij een schriftelijke sollicitatie naar een HRM functie?

 

Antwoord:

Schrijf een korte, duidelijke brief (maximaal 1 A4), vergezeld van een duidelijke CV:

 1. Wees in je brief je zelf, maak je zelf niet kleiner dan je bent, maar hemel jezelf ook niet teveel op.
 2. Wees in je brief duidelijk in je functiewens, verklaar je motivatie en je ambities. Presenteer je zelf als een vindingrijk en flexibel iemand die interessante oplossingen te bieden heeft. Vermijd vooral dat je de indruk wekt dat je een potentieel probleemgeval bent..
 3. Geef in je CV een helder, accuraat, chronologisch aaneensluitend overzicht van verifieerbare feiten over je opleiding en arbeidsverleden.
 4. Als je belangrijke resultaten hebt geboekt met studie of werk, noem die en maak helder waarom je die voor dit moment, in verband met je persoonlijke ambities of je persoonlijke belangstelling of voor de HRM functie nog steeds van belang vindt.
 5. Maak je brief niet te lang. Geef niet te veel, maar vooral ook niet te weinig informatie. Zorg voor een aaneensluitend, consistent verhaal. Selecteurs hebben een hekel aan sollicitatiebrieven die veel te raden overlaten en die veel irrelevante informatie bevatten. Ze zijn niet zo geÔnteresseerd in iemands ziel en zaligheid. Ze kijken gewoon uit naar iemand die bij hun team of hun bedrijf zal passen.
 6. Ga eventuele contra-indicaties voor de sollicitatie, zoals leeftijd, wisselende studierichtingen, kwalificaties die lager of hoger zijn dan vereist, kort durende dienstverbanden, wisselende richtingen in uitgeoefend beroep, etc niet uit de weg. Erken ze, verklaar de omstandigheden en maak duidelijk dat dit voor het vervullen van de functie geen bezwaren zal opleveren. Geef vooral aan hoe je schijnbare lacunes in opleiding of ervaring gemakkelijk zult compenseren. Geef de selecteur daarmee geen argumenten in de hand om je sollicitatie al bij voorbaat af te wijzen.
 7. Lees je brief en CV na. Verplaats je daarbij in de persoon van de ontvanger. Bedenk welke eerste vragen direct bij de ontvanger zullen opkomen en probeer daarvoor in brief of CV vast eenvoudige korte antwoorden te formuleren.

Hoe kijkt een selecteur naar een binnengekomen sollicitatie voor een HRM functie?

 1. Hij checkt of brief en CV telkens duidelijke en complete antwoorden geven op een eenvoudig rijtje vragen, namelijk: wie, wat, waar, wanneer, waarom.
 2. Hij checkt op consistentie, duidelijkheid en volledigheid van de aangeboden informatie met inhoudelijke vragen van het type STAR: Wat was de situatie? Wat was de te verrichten taak? Wat waren de acties? Wat was het resultaat?
 3. Hij checkt of je beschikt over voldoende potentieel voor praktische inzetbaarheid op behoeften in zijn bedrijf of werkomgeving. Zo niet dan schrijft hij een daarop gebaseerde afwijzing.
 4. Hij checkt of je misschien een potentieel probleemgeval bent en wat voor problemen je dan eventueel meebrengt. Als het antwoord hierop ja is en eventuele oplossingen te arbeidsintensief, zoekt hij in je brief en CV naar het meest redelijk klinkende integraal acceptabele argument om je sollicitatie af te wijzen.
 5. Hij checkt of er voldoende gemeenschappelijke kaders, opvattingen, ervaringen zijn voor een zinvol en efficiŽnt gesprek. Als het antwoord hierop niet direct ja is, legt hij de brief terzijde om die op nieuw te bekijken wanneer de behoefte daartoe te zijner tijd misschien daar is. Je krijgt een bedankbriefje met een zinnetje als "Don't call us, we call you".
 6. Hij checkt of er voor zijn bedrijf enig nut gediend kan worden met het voeren van een persoonlijk gesprek Als het antwoord ja is roept hij je op. Bij nee, zie afhandeling onder punt 4.


U kunt reacties, vragen en tips over resultaatgericht werken en resultaatgerichte aansturing toezenden naar: Wim van Osch


Laatst bijgewerkt: 1 oktober 2009
Terug naar de home page van Li Po.
Terug naar Li Po web.
Terug naar Li Po castel