Gedragscompetenties voor kinderen op de basisschool waar is dat goed voor?

Vraag:

Li Po zet op de websites "gedragscompetenties" voor kinderen in de basisschool leeftijd. Waar is dat nu goed voor en waar is dat op gebaseerd?

Antwoord:

Al jaren staat ergens op de website Li Po het zinnetje: "We moeten kinderen van meet af aan, thuis en op school, uitleggen en demonstreren wat gedrag precies is en hoe iemands gedrag op anderen inwerkt. Gewoon kinderen een paar keer per week gericht laten oefenen hoe zij in onze gemeenschappelijke wereld hun gevoelens met verstand kunnen uiten."

Pas heel kort geleden kwam ik er achter dat er op verschillende plaatsen in de wereld en zelfs in Nederland, een uitgewerkt programma bestaat met precies dat doel. Het accent ligt misschien teveel op het speciaal onderwijs, maar het is ook voor het gewone lager onderwijs goed bruikbaar.

Deze competentielijst is niet bedoeld als vervanging of verbetering van bestaande toetslijsten in de onderwijswereld. Het overzicht is bedoeld als hulpmiddel, routekaart en wegwijzer voor ouders en onderwijzers om te kijken en te bespreken hoever je met kinderen in het LO kunt komen op een weg naar zelfkennis en zelfverantwoordelijkheid. De "operationalisaties" in deze lijst hoeven niet alleen gezien te worden als ijkpunten. U kunt ze ook beschouwen als een tableau van mogelijk te bereiken zichtbare resultaten in het gedrag van kinderen. Het hoeft beslist niet allemaal tegelijk.

Wij zouden het leuk vinden als meer mensen die enigszins met het LO te maken hebben of die kinderen of kleinkinderen hebben in die leeftijd, zouden weten dat er handige methoden beschikbaar zijn om kinderen te leren hun eigen gedrag te bekijken,te leren hoe ze overeind kunnen blijven als ze gepest worden. En natuurlijk hoe die kinderen kunnen leren te vermijden zelf te vervallen in pesterij, vandalisme en hufterig gedrag. Ik vind dat onze jonge kinderen in een gevaarlijke wereld terecht komen, waarbij ze best goed gereedschap kunnen gebruiken om wat zelfkennis te ontwikkelen. Zelfkennis is voor kinderen van belang, juist omdat ze het in de wereld ook zelf moeten doen.


U kunt reacties, vragen en tips over resultaatgericht werken en resultaatgerichte aansturing toezenden naar: Wim van Osch


Een verhaal van Mark Greenberg, verteld door Daniel Goleman, over hoe kinderen kunnen leren om verstandig met hun gevoelens om te gaan.
Grip op agressie in het primair onderwijs. Artikel Overveld en Louwe.
Leerprogramma PAD
"Gedragscompetenties" voor kinderen.
Eenzelfde idee, maar nu met geavanceerde informatietechnologische ondersteuning.
Wat uitgangspunten van Li Po.
Terug naar de home page van Li Po.
Terug naar Li Po web.
Terug naar Li Po castel

Laatst bijgewerkt: 3 november 2010