RECEPTIONIST-TELEFONIST

 

RESULTAATGEBIEDEN

Informatie en Ontvangst

Betreft het aan een ontvangstbalie persoonlijk en per telefoon ontvangen en te woord staan van klanten, leveranciers, bezoekers en medewerkers. Het gaat daarbij met name om een eerste professionele representatie van het bedrijf bij het verschaffen van algemene informatie aan het publiek en bij het deskundig doorverwijzen en doorverbinden van informatievragers. Dit omvat ook het in ontvangst nemen van spoedbestellingen van leveranciers, het registreren van bezoekers, het uitgeven van bezoekerspasjes, kaarten voor het bedrijfsparkeerterrein en het bedienen van een kleine telefooncentrale voor het tot stand brengen van externe interlokale of internationale verbindingen van de medewerkers en voor het tot stand brengen van het contact van de bezoeker of informatievrager met de juiste medewerker.

Prestatie-indicatoren:

 

Administratie

Dit betreft de registratie van het bezoek en van de binnengekomen spoedleveranties, verder de administratie van de uitgegeven parkeerkaarten, de tot stand gebrachte interlokale en internationale telefoon – en faxverbindingen en de registratie van ontvangst en afhandeling van ontvangen meldingen van klachten, problemen, storingen en schaden.

Prestatie-indicatoren:

KRITIEKE SITUATIES

GEDRAGSCOMPETENTIES

Gevoelig zijn

Prestatie-indicatoren:

Kijken en luisteren

Prestatie-indicatoren:

Het voertuig taal

Prestatie-indicatoren:

Presenteren

Prestatie-indicatoren:

Samenwerken

Prestatie-indicatoren:

Kwaliteitsbesef

Prestatie-indicatoren:

Discipline

Prestatie-indicatoren:

Flexibel gedrag

Prestatie-indicatoren:

Omgaan met stress

Prestatie-indicatoren:

PERSOONLIJKHEIDSKENMERKEN

(Deze schaal meet de mate van vriendelijkheid, respect en vertrouwen voor anderen)

(Deze schaal meet de mate waarin men hoog wil presteren en integer wil zijn)

TEAMROLLEN

Moet woorden in daden omzetten, het vaandel hoog houden, problemen oppakken

Moet voor wat betreft de eerste lijns dienstverlening de puntjes op de i zetten en controleren of deze kwaliteit van dienstverlening gehandhaafd blijft.

OVERIGE COMPETENTIES


Copyright 2007 w.m.van osch Laatst bijgewerkt 30-7-2007 Li Po. Vrij voor eigen gebruik, maar wel graag bronvermelding.
Home Database competentieprofielen Download deze file naar uw tekstverwerker Vragen of tips over deze functie kunt u zenden naar: Wim van Osch