Resultaatgericht werken en "Assessment-centers"


Resultaatgericht werken en resultaatgerichte aansturing zijn verwant met een methode voor geschikheidsonderzoek die 'Assessment-center ' wordt genoemd.

Er wordt geen piloot losgelaten in de lucht zonder een flink aantal 'vlieguren' in een vluchtsimulator. Denk aan een leerling piloot in een vluchtsimulator, een nagebootste cockpit met allen besturingsorganen en navigatie-instrumenten. Ergens op de achtergrond mensen die aan de knopjes draaien om even een motoruitval tijdens een sneeuwstorm bij de landing te simuleren en die noteren wat de arme leerling piloot precies doet. Dat geeft een aardig beeld van wat een assessment center voor een piloot zou kunnen zijn.

Het exact nabootsen van een echte werksituatie komt ook voor in andere organisatie- en studiepraktijken. Er bestaat bijvoorbeeld een installatie die ALS (Advanced Life Support) heet en die een aantal opleidingsziekenhuizen is opgesteld. Het is een simulator die verbonden is met een computer die levensechte kritieke veranderingen bij een patiënt nabootst, waarop onmiddellijk gereageerd moet worden. Dat gebeurt daarin overigens maar voor één van de vele werksituaties van artsen en verpleegkundigen. Die kunnen daarmee oefenen om hun vaardigheden in een bepaalde crisissituatie te vergroten.

Als je alle noodzakelijke kennis en vaardigheden van artsen en verpleegkundigen op deze wijze zou willen beproeven en oefenen kun je hier nog wel een voetbalstadion vol simulatoren plus een kleine universiteitsbibliotheek aan tests aan toevoegen. Voor allerlei beroepen bestaan tegenwoordig wel speciale, maar beperktere, op hoofdzaken geörienteerde psychologische tests, die toch enkele dagdelen in beslag nemen. Er worden dan praktijk opdrachten gegeven en realistische werksituaties met rollenspelers nagebootst. De geteste persoon wordt gedurende dat hele traject nauwkeurig gevolgd door getrainde obeservatoren. Zo'n uitgebreide test heet 'een assessment center.'

Een goed resultaatgericht competentieprofiel geeft de juiste basis voor een doelgericht geschiktheidsonderzoek volgens de assessmentcenter methode.