Resultaatgericht competentieprofiel

 

Stafmedewerker Lokaal Cultuurbeleid

 

I    Resultaatgebieden

 

1.       Positief sensibiliseren van samenwerking tussen amateur-kunstenaars en lokale & provinciale overheden met de bedoeling om de praktijk ontwikkeling van de amateur-kunsten te bevorderen

Prestatie indicatoren:

·       Er is een communicatieplan ontwikkeld om amateur-kunstenaars en lokale & provinciale overheden te benaderen en te sensibiliseren met als doel een gedragsverandering ten goede van de amateur-kunsten te bevorderen.

·       Het communicatieplan omvat o.a. een sensibiliseringsactie met landelijke uitstraling waarin zowel amateur-kunstenaars als lokale en provinciale overheden participeren.

·       Er worden vormingsessies gegeven voor lokale en provinciale overheden om hun wegwijs te maken in de amateur-kunsten.

·       Er worden vormingsessies gegeven voor amateur-kunstenaars om hun wegwijs te maken in de werking van lokale en provinciale cultuurbeleid.

·       Communicatiemateriaal is gemaakt en voor handen.

·       Contacten met amateur-kunstenaars en lokale & provinciale overheden worden gedegen voorbereid.

 

2.       De drijfveren en toekomstige behoeften van de amateur-kunsten op lokaal en provinciaal vlak zijn gekend

Prestatie indicatoren:

·       De stafmedewerker heeft zicht op de structuur van de amateur-kunsten en van de locale & provinciale overheden en bevat de werking van deze structuren.

·       De stafmedewerker geeft ondersteuning aan de inventarisatie en uitvoering van mogelijke onderzoeksonderwerpen op het vlak van lokaal en provinciaal cultuurbeleid en cultuurbeleving.

·       De bevindingen voortvloeiend uit de onderzoeken worden gecommuniceerd naar alle betrokkenen.

 

3.       De landelijke amateur-kunsten organisaties worden betrokken in het VCA lokaal cultuurbeleid

Prestatie indicatoren:

·       Landelijke amateur-kunsten organisaties kennen en worden betrokken in het VCA lokaal cultuurbeleid.

·       De stafmedewerker informeert de landelijke amateur-kunsten organisaties over veranderingen in het VCA lokaal cultuurbeleid.

·       De stafmedewerker staat open voor beleidsrichtlijnen van de landelijke amateur-kunsten organisaties op het vlak van lokaal cultuurbeleid.

 

4.       Participatie in de organisatie van het VCA

Prestatie indicatoren:

·       De stafmedewerker draagt bij aan de beleidsplanning en de jaarplanning/jaarverslaggeving van het VCA wat betreft de opdrachten in verband met lokaal cultuurbeleid.

·       De stafmedewerker doet aan kwaliteitsbewaking volgens de principes van de kwaliteitszorg (plannen, uitvoeren, evalueren, verbeteren) en draagt bij tot de kwaliteitszorg volgens de afspraken van het kwaliteitsplan en het intern kwaliteitsbeleid.

·       De stafmedewerker maakt een begroting voor de eigen opdrachten in overleg met de financieel verantwoordelijke.

·       De stafmedewerker volgt nauwgezet de VCA procedures (specifiek wat betreft budgetopvolging).

 

II   Formele competenties: bevoegdheden, bekwaamheden en vaardigheden.

 

·         Afgeronde academische opleiding in het vakgebied.

·         Ervaring in het sociaal-cultureel werk.

·         Ervaring met de gangbare IT office toepassingen.


III  Gedragscompetenties

 

Gedragscompetenties worden aangegeven met cijfers van 1 tot 5 waar 1 het minst van toepassing is en 5 het meest van toepassing.

 

1.       Informatieverwerkend gedrag

·       flexibiliteit

4

·       visie

5

·       probleemanalyse

4

·       oordeelsvorming

3

·       nauwkeurigheid

4

·       veranderingsgerichtheid

4

·       bedrijfsidentificatie

4

 

2.       Interactief gedrag

·       sociale vlotheid

4

·       schriftelijke communicatie

5

·       samenwerken

5

·       overtuigingskracht

5

·       mondelinge communicatie

5

·       mondelinge presentatie

5

·       luisteren

4

·       empathie

3

·       assertiviteit

4

 

3.       Persoonsgebonden gedrag

·       energie

4

·       integriteit

4

·       leervermogen

3

·       optreden

5

·       presentatiemotivatie

5

·       stressbestendigheid

4

·       zelfinzicht

3

 

4.       Beheersmatige vaardigheden

·       zelfontplooiing

3

·       voortgangscontrole

4

·       plannen en organiseren

5

 

5.       Leiderschap

·       coaching

1

·       delegeren

2

·       leidinggeven

1

 

6.       Probleemoplossend gedrag

·       creativiteit

5

·       beslissen

5

·       vasthoudendheid

5

·       initiatief

4

·       marktgerichtheid

3

·       organisatiesensitiviteit

4

·       klantgerichtheid

5

 

IV Teamrollen

 

1.       Voorzitter

·       moet kunnen optreden als voorzitter van werkgroepen rond lokaal cultuurbeleid.

 

2.       Maker/Producent

·       moet praktische projecten uitvoeren.(Deze rol is belangrijker dan de rol van voorzitter)


Home Functie databaseDownload deze file naar uw tekstverwerker Vragen of tips over deze functie kunt u zenden naar: Wim van Osch
Copyright 2005-2007 VCA Be Auteurs VCA Be- Vrij voor gebruik onder bronvermelding - Laatst bijgewerkt 2-8-2007