Resultaatgericht competentieprofiel

 

Stafmedewerker Vorming & IKZ

 

I††† Resultaatgebieden

 

1.       Verhoging van efficiŽntie en effectiviteit van de landelijke AK-organisaties

Prestatie indicatoren:

       Er is een vormingsplan op organisatorisch vlak (organisatieontwikkeling, management, medewerkerbeleid, kwaliteitszorg, opdrachten van het decreet) voor de verhoging van de deskundigheid van de bestuursvrijwilligers op landelijk en provinciaal niveau

       Er is een opleidingsplan op organisatorisch vlak en dit zowel op individueel niveau, op niveau van de organisaties als op het niveau van de sector

       Er zijn tools en instrumenten beschikbaar die de toepassing van kwaliteitszorg en organisatieontwikkeling vergemakkelijken en aldus de efficiŽntie en effectieve werking van de landelijke AK-organisaties bevorderen.

 

2.       Integratie van IKZ in het management en in de werking van de erkende AK-organisaties en het VCA

Prestatie indicatoren:

       De erkende landelijke AK-organisaties zijn begeleid bij hun interne zelfevaluatie en het opzetten van verbeterprojecten.

       De erkende landelijke AK-organisaties zijn begeleid bij de uitwerking van verbeterprojecten die direct klant- en medewerkersgericht zijn.

 

3.       Integratie van IKZ in het management en in de werking van het VCA

Prestatie indicatoren:

       Er is een operationeel kwaliteitssysteem op maat van het VCA uitgetekend en in werking.

       Er is een systeem om procedures en projecten uit te werken en op te volgen.

 

4.       Een degelijk gedocumenteerde en onderbouwde dienstverlening

Prestatie indicatoren:

       VCA beschikt over een uitgebouwde vakbibliotheek ter ondersteuning van de werkzaamheden van de eigen medewerkers van het VCA.

       Er is een degelijk expertise- en kenniscentrum over en voor amateur-kunsten beschikbaar dat constant gevoed wordt.

 

5.       Participatie in de organisatie van het VCA

Prestatie indicatoren:

       De stafmedewerker draagt bij aan de beleidsplanning en de jaarplanning/jaarverslaggeving van het VCA wat betreft de opdrachten in verband met vorming en IKZ.

       De stafmedewerker doet aan kwaliteitsbewaking volgens de principes van de kwaliteitszorg (plannen, uitvoeren, evalueren, verbeteren) en draagt bij tot de kwaliteitszorg volgens de afspraken van het kwaliteitsplan en het intern kwaliteitsbeleid.

       De stafmedewerker maakt een begroting voor de eigen opdrachten in overleg met de financieel verantwoordelijke.

       De stafmedewerker volgt nauwgezet de VCA procedures (specifiek wat betreft budgetopvolging).

 

II†† Formele competenties: bevoegdheden, bekwaamheden en vaardigheden.

 

         Afgeronde academische opleiding in het vakgebied.

         Gedegen praktijkervaring en inzicht in vormingswerk en kwaliteitsvorming.

         Ervaring met de gangbare IT office toepassingen.


III† Gedragscompetenties

 

Gedragscompetenties worden aangegeven met cijfers van 1 tot 5 waar 1 het minst van toepassing is en 5 het meest van toepassing.

 

1.       Informatieverwerkend gedrag

       flexibiliteit

4

       visie

5

       probleemanalyse

4

       oordeelsvorming

5

       nauwkeurigheid

4

       veranderingsgerichtheid

4

       bedrijfsidentificatie

5

 

2.       Interactief gedrag

       sociale vlotheid

3

       schriftelijke communicatie

4

       samenwerken

3

       overtuigingskracht

4

       mondelinge communicatie

4

       mondelinge presentatie

5

       luisteren

4

       empathie

4

       assertiviteit

4

 

3.       Persoonsgebonden gedrag

       energie

4

       integriteit

5

       leervermogen

3

       optreden

4

       presentatiemotivatie

3

       stressbestendigheid

4

       zelfinzicht

4

 

4.       Beheersmatige vaardigheden

       zelfontplooiing

3

       voortgangscontrole

4

       plannen en organiseren

5

 

5.       Leiderschap

       coaching

5

       delegeren

3

       leidinggeven

4

 

6.       Probleemoplossend gedrag

       creativiteit

5

       beslissen

4

       vasthoudendheid

2

       initiatief

4

       marktgerichtheid

2

       organisatiesensitiviteit

5

       klantgerichtheid

4

 

IV Teamrollen

 

1.       Voorzitter

       moet kunnen optreden als voorzitter van werkgroepen rond vorming en IKZ.

 

2.       Maker/Producent

       moet praktische projecten uitvoeren.

 


Home Functie databaseDownload deze file naar uw tekstverwerker Vragen of tips over deze functie kunt u zenden naar: Wim van Osch
Copyright 2005 VCA Be Auteurs VCA Be Vrij voor gebruik onder bronvermelding - Laatst bijgewerkt 2-8-2007