Li Po

Zelfbeoordelingsformulier Eerste Verpleegkundige (traditioneel)


Op dit scherm kunt u op de verschillende resultaatgebieden en gedragscriteria van de functie Eerste Verpleegkundige voor uzelf een score bepalen. Als u de inhoud van een resultaatgebied of een gedragskenmerk wilt weten, klikt u de naam ervan aan. U geeft uw oordeel aan door op de gewenste knop te klikken. De betekenis van de scores vindt u als u voorbeeld aanklikt. U wijzigt uw oordeel door een ander knopje aan te klikken. Ga daarna door naar de volgende vraag.


Resultaatgebieden

1. Zorgcoördinatie
onvold. zwak matig voldoende goed

2. Zorgklimaat
onvold. zwak matig voldoende goed

3. Methodische zorgverlening
onvold. zwak matig voldoende goed

4. Voorlichting, advies en begeleiding
onvold. zwak matig voldoende goed

5. Werkinstructie en begeleiding nieuwe medewerkers
onvold. zwak matig voldoende goed

6. Beroepsontwikkeling
onvold. zwak matig voldoende goed


Gedragscriteria


1. Luisteren
onvold. zwak matig voldoende goed

2. Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
onvold. zwak matig voldoende goed

3. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
onvold. zwak matig voldoende goed

4. Individu gericht leiderschap
onvold. zwak matig voldoende goed

5. Sensitiviteit
onvold. zwak matig voldoende goed

6. Samenwerken
onvold. zwak matig voldoende goed

7. Plannen en organiseren
onvold. zwak matig voldoende goed

8. Probleemanalyse
onvold. zwak matig voldoende goed

9. Klantgerichtheid
onvold. zwak matig voldoende goed

10. Integriteit
onvold. zwak matig voldoende goed

Dit vluchtige electronische formulier bewaart geen scores. Het is alleen maar bedoeld als een tijdelijke spiegel voor uzelf. Als u op de knop 'print' drukt, maakt de computer voor u een eenmalige afdruk. Dan kunt u onthouden hoe u vandaag over uw eigen functioneren dacht...


Home Database competentieprofielen Vragen of tips over deze opzet kunt u zenden naar: Wim van Osch
Vrij voor gebruik mits bronvermelding - Laatst bijgewerkt 30-7-2007