STIJLUiteindelijk slaagde pas na lange tijd

de ceremoniële beklimming

van de heilige berg,

die tot een wandeling geworden is

voor de pelgrims van vandaag.


In het begin moesten moedige monniken

die het tot abt wilden brengen,

binnen één dag

eenzaam hun weg omhoog banen

om de zonsondergang te beleven

op de hemelse troon.


Velen kwamen onverrichterzake terug

omdat zij, laat in de middag,

bij het begin van een moeilijke passage vlak onder de top,

moe en gespannen voortgingen

in de gedachte dat zij misschien met enig geluk

die dag nog net hun doel zouden kunnen bereiken.

De latere abten rustten op dezelfde plek

en op het zelfde tijdstip even uit,

genoten van hun uitzicht

en bedachten koel,

dat zij de reeds bereikte resultaten

en het onderweg geleerde

nu alleen nog maar

zeer efficiënt zouden moeten benutten.

-


lpf-1896


  • Een nuchter commentaar