De "veranderwaarde" van resultaatgerichte projecten.
Onder de "veranderwaarde " van een bewust ondernomen organisatorische stap (= "interventie") verstaan we de mate van beweging in de organisatie die door deze interventie wordt veroorzaakt in de richting van het beoogde doel.

Als je sinaasappels wilt verkopen aan een dorp ver in het noorden van Groenland, zou een interventie kunnen zijn dat je een publicatie over het gemiddelde vitamine c gehalte van sinaasappels opstuurt naar de locale genezer.

Over de "veranderwaarde" van deze interventie zou je iets kunnen zeggen als je die vergelijkt met een andere interventie. Bijvoorbeeld: Met een kar vol sinaasappels naar de plaats toegaan en aan de mensen gratis laten proeven.

De tweede interventie heeft hoogstwaarschijnlijk meer "veranderwaarde" dan de eerste. En in dit geval zou de tweede interventie de eerste kunnen versterken. Vermoedelijk vooral omdat twee heel verschillende resultaatgebieden: gezondheidszorg en een positief bedrijfsresultaat, hier vrijwel naadloos aan elkaar kunnen worden gekoppeld.

Als twee verschillende interventies elkaar op die manier versterken, spreken we van de "synergie" van deze samenlopende activiteiten. Een alleenstaande interventie kan op zichzelf wel "veranderwaarde" hebben maar natuurlijk geen "synergie".

Als we resultaatgericht werken willen we resultaten zien. Dus: duidelijk aantoonbare veranderwaarde is een kenmerk van doordachte op het bereiken van concrete resultaten geörienteeerde projecten.

Direct daarna komt onderzoek of we kunnen zien dat er synergie tot stand wordt gebracht.

Belangrijke synergie ontstaat met resultaatgericht werken en aansturen op twee manieren:

1.

2.


WvO/ 2-10-2009