Beknopte profielschets: Projectleider


.

Resultaatgebieden:

Intake en probleemanalyse

Betreft het leggen van contacten met opdrachtgevers en leveranciers, het onderzoeken en exact bepalen van de vraag en de omstandigheden van de eigenaar van het probleem, het verkennen van mogelijke oplossingen en de ruimte voor het realiseren daarvan.

Projectontwerp, offerte en afstemming.

Betreft het kiezen, analyseren en structureren van een weg waarlangs een oplossing voor het probleem tot stand gebracht kan worden, het bepalen van de benodigde mensen, middelen, materialen en het tijdsverloop, het opstellen van een uitgewerkt projectplan inclusief kostenplaatje, het opstellen, i.c. meewerken aan het opstellen van een offerte aan de opdrachtgever, het onderhandelen, resp. het participeren in de onderhandelingen daarover en het aanpassen van het ontwerp aan de resultaten van de onderhandelingen.

Projectvoorbereiding, teams samenstellen, leiden en afbouwen.

Betreft het leggen van contacten, het nemen van initiatieven, het verzorgen van voorlichting en presentaties over het te realiseren project met het oog op het verkrijgen van draagvlak en medewerking in de organisatie, het doelgericht uitzoeken, vrijmaken, inwerken, motiveren, trainen en coachen van projectdeelnemers, het daadwerkelijk leidinggeven aan het team en aan afzonderlijke medewerkers, het voorkomen, resp. het helpen oplossen van problemen van projectdeelnemers bij gelijktijdig werken in, respectievelijk terugkeren naar hun functies in de staande organisatie.

Projectdoelen realiseren, projectresultaat implementeren, follow-up.

Betreft het met de beoogde kwaliteit, onder de beoogde condities, binnen de gestelde materiële en financiële grenzen, volgens planning, tot stand brengen van de beoogde resultaten van het project, het tussentijds rapporteren over de voortgang, het bijstellen van projectdoelen en het overleg daarover, het opleveren en de afronding van het project en de deelprojecten, het geven van indicaties voor vervolg, resp. het genereren van vervolgopdrachten.

Projectbeheer en administratie.

Betreft de organisatie, inrichting en uitvoering van de informatievoorziening, de administratieve organisatie van de projectuitvoering en de projectadministratie zelf.

Kritieke situaties:

 1. Organisatorische, financiële of technische debacles door slordigheden bij de uitvoering of door falen bij de analyse van het probleem bij de intake, resp. bij de analyse voor het projectontwerp
 2. Opdrachten missen, klanten verliezen, door onzorgvuldig gedrag of door gemis aan sociale vaardigheden
 3. Geen overzicht hebben van de stand van zaken van het project
 4. Slechte pers, slechte reputatie, slechte kwaliteit bij de uitvoering.
 5. Corruptie, fraude, etc bij de uitvoering.

Gedragscompetenties:

 • Inzet
 • Beïnvloeden -van personen
  -van groepen
 • Analyseren
 • Initiatief
 • Creatief, vindingrijk
 • Besluitvaardig.
 • Samenwerken
 • Coachen
 • Flexibiliteit
 • Overtuigen
 • Oog voor wederzijds belang
 • Onderhandelen
 • Aanpassen
 • Stressmanagement.
 • Teamrollen in het projectteam. (Als de projectleider ook participeert in het managementteam van een bedrijf dan worden daar andere rollen vervuld)

 • Voorzitter (vaak vooral min of meer de formele rol)
 • Maker/Producent (deze rol is hier sterker en belangrijker dan de voorzitter rol)
 • Brononderzoeker (hoeft niet altijd het wiel opnieuw uit te vinden)
 • Bedrijfsman (vooral ook voorbeeldgedrag, motiveren inzet van anderen)
 • Bedenker (als de wielen op zijn)
 • Gedragsfactoren: (Big Five)

 • Sociaal vaardig 8 (netwerken)
 • Sympathiek 7 (handig voor contacten maken)
 • Werkinstelling 9 (anders komt er niets klaar)
 • Stabiliteit 7 (redelijk "cool", soms een beetje gespannen of boos kan wel)
 • Openheid 7 (flexibel, maar niet al te snel uit het spoor)
 • Overige competenties:

 • Academisch, HBO+
 • Cursussen bedrijfskunde, managementvaardigheden, sociale vaardigheden.
 • Enkele jaren ervaring in management of projectleiding.
 • Expertise in het vakgebied waarin het project actief is.

 • NB:
  Deze profielschets is vervaardigd met behulp van bouwmaterialen en hulpbronnen van het boek "Competent Communiceren". Er zijn tal van verschijningsvormen en niveaus van de functie Projectleider. Daarom is deze beschrijving tegelijk algemeen, breed en toch beknopt gehouden. Het beeld is met de materialen uit "Competent Communiceren" gemakkelijk aan te passen en te voorzien van gedragsvoorbeelden, resp. prestatie-indicatoren voor een specifieke situatie. Het is niet voor alle doelen noodzakelijk om kritieke situaties, teamrollen en testresultaten in het profiel op te nemen. Het kan in concrete gevallen ook wenselijk zijn minder gedragscompetenties of bijzondere voorbeelden op te nemen, een andere volgorde of een andere selectie te kiezen. De resultaatgebieden en gedragscompetenties kunt u hier zelf met concrete prestatie-indicatoren en gedragscompetenties aan te vullen.
  Copyright 2000-2007 w.m.van osch (Li Po) - Vrij voor gebruik onder bronvermelding.
  Laatst bijgewerkt 20-06-2007 Li Po
  Home Functie databaseDownload deze file naar uw tekstverwerker Vragen of tips over deze functie kunt u zenden naar: Wim van Osch