Een voorbeeld voor het invullen van de vakjes op de scoreformulieren


Uw score mogelijkheden:


Resultaatgebied: Participeren in de organisatie rond de school.

onvold. zwak matig voldoende goed
Van links naar rechts is de waardering van de scores:
  1. Onvoldoende: Veel ontwikkeling nodig met intensieve training, vorming en coaching (0-35%)
  2. Zwak: Ontwikkeling nodig door middel van gerichte training en coaching. (35-55%)
  3. Matig: Verdere vorming door middel van praktijkbegeleiding/coaching is nodig (55-70%)
  4. Voldoende: Voldoende ontwikkeld; geen verdere ontwikkeling nodig (70- 85%)
  5. Goed: Een sterk punt; meer dan voldoende ontwikkeld. Er hoeft niets meer aan ontwikkeld te worden (> 85%)

Prestatie-indicatoren voor dit resultaatgebied:
  1. Vervult een rol in een van de schoolcommissies, bijvoorbeeld begeleiding studentenraad, redactie schoolkrant, commissie roosterplanning, commissie bedrijfscontacten, etc.
  2. Treedt op als coördinator voor interdisciplinaire activiteiten, bijvoorbeeld commissie informatiseringsprojecten, mentor van jaargroepen; introductie nieuwe studenten, sportevenementen, etc.
  3. Treedt op als toezichthouder in de gangen, de pauzeruimten of de speelpleinen
  4. Is vertegenwoordigend lid van een van de formele overlegorganen.


Denkt u er wel aan dat u uw waarderingen met concrete praktijkvoorbeelden moet kunnen ondersteunen?


Terug naar het 360gr feedback formulier HBO docent


Laatst gewijzigd 17 dec 2008
Home