Li Po

Voorwaarden voor plaatsen van annonces bij LiPo

Kleine annonces voor aanbod en vraag op het gebied van managementadviezen, trainingen en soortgelijke dienstverlening evenals informatie over onderzoeken en stages kunnen kostenloos op de LiPo website worden geplaatst.

Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  1. Aanmelding geschiedt per email of brief. Aanmeldingen per fax of telefoon kunnen niet worden verwerkt.
  2. Een aanmelding dient te zijn voorzien van correcte en volledige gegevens met betrekking tot naam, adres, telefoonnummer, emailadres en de inhoud van de aanbieding of de vraag van de steller. Toevoeging van pasfoto of logo voor plaatsing op de website is mogelijk.
  3. De tekst mag een aantal van ca 170 woorden niet overschrijden en inclusief logo of pasfoto niet meer dan samen ca 8.000 bytes op de website in beslag nemen.
  4. De inhoud dient te passen binnen de op de website aangeduide doelstellingen van Trefpunt Li Po. Het gaat met name om een volkomen vrije uitwisseling van kennis en informatie over Resultaatgericht Werken mogelijk te maken. Verwijzingen naar sites waar men zich moet laten registreren om te kunnen inloggen worden daarom niet opgenomen.
  5. De aanmelder is verantwoordelijk voor de inhoud en de consequenties van de annoncering
  6. Li Po heeft het recht om zonder opgave van redenen een ingezonden vermelding te weigeren of te verwijderen.
  7. Li Po werkt zo vrij en open mogelijk. Links naar websites waarvoor men zich moet aanmelden en inloggen worden in de regel niet geplaatst.
  8. Li Po is niet aansprakelijk voor schade, het zij direct of indirect voortvloeiend uit een plaatsing, weigering of verwijdering van een inzending.
  9. Door aanmelding per email verklaart de inzender zich accoord met deze voorwaarden.

Vastgesteld 12 april 2000.
Li Po
Laatst bijgewerkt: 15 december 2008
Terug naar de basis Terug naar ResultaatGericht Werken op Lipoweb. Terug naar ResultaatGericht Werken op de Castelserver. Functiedatabase op Lipoweb Functiedatabase op Lipocastel