Startpagina voor de websites van Li Po.


De lipowebsites zijn bestemd voor vrije uitwisseling van kennis en informatie op het gebied van pragmatisch en effectief competentiemanagement.
Dat wil zeggen: bouwmaterialen voor resultaatgericht werken, resultaatgerichte aansturing, resultaatgerichte bedrijfsvoering, vraaggestuurde zorgverlening en vraaggestuurd competentiegericht onderwijs.

NO HIGHWAY MORE

Therefore, go on companion, when you find
No higway more, no track, all being blind,
The way to go shall glimmer in the mind.

For Man has conquered earth and charted sea,
And planned the courses of all stars that be
Adventure on, more wonders are in thee.

Adventure on, for from the littlest clue
Has come, whatever worth Man ever knew.
The next to lighten mankind may be you.


(From:The Wanderer (Masefield )

Lees hier waar het op deze websites precies om gaat.
English information.
Lipoweb:
Eenvoudige voorbeelden van competentieprofielen en praktische informatie over professionele communicatie, resultaatgericht werken en competentiemanagement.
Lipocastel: Deze ftp-mirror is opgeheven. Alle technische informatie staat op Lipoweb.
Li Po's actuele motto's.


Algemene onderwerpen
Competentie management of Resultaatgericht Werken?
Resultaatgericht werken in het kort.
Termen en begrippen voor Resultaatgericht Werken.
Meer algemene definities voor resultaat, gedrag, etc.
Overzicht gedragscompetenties.
Woordenlijst Functiebegrippen.
Database: Competentieprofielen op Lipoweb.
Inventarisatieformulier voor het opstellen van competentieprofielen.
Bloemlezing notities betreffende "kritieke situaties".
Inventarisatieformulier voor resultaatgerichte organisatie-analyse.
Resultaatgericht werken berust op "contractdenken".
Resultaatgericht werken in proces.
Van taakgericht naar resultaatgericht werken.
Kernkwaliteiten en kerncompetenties.
Een verhaal van Marc Greenberg, verteld door Daniel Goleman, over hoe kinderen kunnen leren om verstandig met hun gevoelens om te gaan.
"Gedragscompetenties" voor kinderen in de basisschoolleeftijd.
Twee bijzondere gedragscompetenties: Tolerantie en Respect.
Twee exceptionele gedragscompetenties: IntuÔtie en Geloof.
Wetenschappelijk onderzoek naar de functie van Intuitie bij medische beslissingen.
Zelfsturende, resultaatgerichte, lerende organisaties: emergente eigenschappen en emergent gedrag.
Over zelfredzaam, zelfsturend of autonoom gedrag van medewerkers en teams; de praktische aansturing daarvan.
Op zoek naar andere rolmodellen voor de organisatie.
Checklist voor werken in autonome teams en voor het werken als autonome professional.
Het Beezon concept.
Het Beezonmodel. een natuurlijke wijze van zelfsturend organiseren.
Aanpak competentie gericht beroepsonderwijs (VMBO)
"Competentiemanagement" aan de voet van de organisatie
Leidraad voor keuze: samenwerken of onderhandelen.
Competentiebeloning, een issue in deze tijd?
Resultaatgerichte functie-analyses en het loongebouw.
Resultaatgericht overall - en financieel management
Actuele zaken in het arbeidsrecht
Ethiek als emergent verschijnsel, op basis van natuurlijke groei en ontwikkeling
Kunnen beslissingen volstrekt bewust en rationeel zijn?
Analyse van de wiskundige functie van een technisch feedback netwerk als metafoor voor professionele communicatie.
KNMG: Algemene competenties van de Medisch Specialist.
Overdenkingen bij het CanMeds model van het KNMG.
Wat essenties bij een start in de medische professie.
Huisarts; recent voorbeeld van een resultaatgericht competentieprofiel gekoppeld aan competentiegericht onderwijs
Het Canadese Canmeds project
PDF file en link naar een andere aanpak van complexiteit en zelfsturing: Quality Research
Converging technologies (doc file met verwijzingen naar rapporten en scenario's voor Europa 2020)


Praktijkvragen (via email) van bezoekers van de Li Po websites

 1. Gedragscompetenties voor kinderen? Waar is dat goed voor?
 2. Als geloof een gedragscompetentie zou zijn, wat is dan de plaats van levensbeschouwing en ethiek?
 3. Operationalisaties bij de bijzondere en exceptionele competenties, zijn die van een andere kwaliteit?
 4. Kan resultaatgericht werken en resultaatgericht belonen bij een detacheringsbedrijf?
 5. Tolerantie, Respect, Intuitie, Geloof, waarom benoemen als competenties?
 6. Is er een instrument voor het concreet formuleren van te behalen resultaten?
 7. Hoe maak ik nu snel en handig een goed competentieprofiel?
 8. Afbreukrisico, is dat een competentie of heeft het meer te maken met resultaten en resultaatgebieden?
 9. Waar moet ik aan denken bij een schriftelijke sollicitatie naar een HRM functie?
 10. Zijn er beschrijvingen van niveaus in competenties, bijvoorbeeld junior of expert?
 11. Kunnen de competentie-analyses en functiebeschrijvingen niet veel korter?
 12. Hoe kom ik tot reductie van de reeksen resultaatgebieden, competenties en prestatie-indicatoren bij complexe functies?
 13. Rechten of patenten op materialen van de Li Po websites.
 14. Zelfregulerende teams en emergent gedrag.
 15. Onderzoek naar de ontwikkelbaarheid van competenties.
 16. Vaste koppeling tussen bepaalde resultaatgebieden en benodigde competenties.?
 17. Omgaan met weerstanden tegen beoordeling op basis van competenties.
 18. Oorzaak en aard van het verwarrend gebruik van het woord ďCompetentieĒ
 19. Wenselijkheid van selectie op competentieprofielen aan de ingang van het beroepsonderwijs.
 20. IdeeŽn over resultaatgerichte beloning..
 21. Over het gebruik van materialen gepubliceerd op deze websites.
 22. De herkomst van de lijst met 39 competenties.
 23. Beschikbaarheid en nut van matrices en overzichten voor trainingen en dergelijke.
 24. Toevoegen van een competentieprofiel voor ondernemerschap aan het curriculum.
 25. Toepassingsmogelijkheden van de Belbin benadering voor studenten.

U kunt hierop desgewenst reageren met verhelderende vragen, correcties of andere meningen.


Li Po:
.... Heeft expertise en ondersteuning voor het opstellen van competentieprofielen en voor coaching op managementsvaardigheden.
.... Kan helpen bij de introductie en invoering van op resultaatgericht werken of competentie management aansturende veranderingsprocessen.
.... Kan zorgen voor projectmanagement of interimmanagement bij kort durende veranderingsprocessen.
.... Regelt desgewenst een coach die professionals voor korte tijd begeleidt wanneer zij worstelen met nieuwe managementtaken.


Handboek voor professionals:

Een praktische handleiding voor het maken van competentieprofielen vindt u in de boekhandel:

Competent Communiceren. Handboek voor resultaatgericht werken, competentie management en professionele communicatie. (ISBN 90-232-3678-5)


Li Po's Hubfunctie: Li Po voor iedereen.

TREFPUNT Li Po


Het werkprogramma van Li Po:

Li Po bevordert de invoering en de ontwikkeling van resultaatgericht werken.
Li Po ontwikkelt en verbindt netwerken van professionals die expertise hebben op het gebied van managementadvies, coachen, trainen, interimmanagement, P&O, HRM, zorg- of dienstverlening en resultaatgericht werken.
Li Po wil op die manier rechtstreekse vrije en open verbindingen faciliteren tussen aanbieders van deze diensten en hun potentiŽle cliŽnten , zonder zich daadwerkelijk te mengen in het tot standbrengen van het contact.
Li Po is geen commercieel bureau. De meeste hier vermelde diensten zijn in beginsel gratis en vrij van verplichtingen, zij het dat -wanneer daar duidelijk aanleiding voor is - vooraf in overleg een vergoeding voor gemaakte kosten kan worden afgesproken.Wie was de echte Li Po? Wat chinese geschiedenis en enkele Li Po sitesLi Po's actuele motto's.: Gewoon wat Li Po er van vindt.


U kunt een briefje of een emailtje sturen als u een link naar uw website wilt plaatsen of nadere informatie van Li Po wenst

Het adres:
Li Po
Klaverlaan 1
9753 BZ Haren Gn
tel 050 5348805
of 06 51235448


Laatst gewijzigd: 16 mei 2013